Za szkolenie w ferie nauczycielom nie przysługuje dzień wolny

Autor: Agnieszka Kosiarz
Data: 11-02-2015 r.

Dyrektor może zobowiązać nauczyciela do uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym podczas ferii, jednak w wymiarze nie więcej niż siedmiu dni. Nauczycielowi nie przysługują za ten czas dni wolne od pracy.

Nauczycielowi zatrudnionemu w placówce feryjnej przysługuje urlop wypoczynkowy w okresie ferii w wymiarze ich trwania. Podczas urlopu wypoczynkowego dyrektor szkoły ma prawo zobowiązać nauczyciela do uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym, ale wyłącznie w wymiarze nieprzekraczającym 7 dni łącznie w okresie ferii zimowych i letnich.

 

Przekroczenie tego limitu, powinno odbywać się wyłącznie za zgodą nauczyciela. Nauczyciel bowiem może dowolnie dysponować swoim czasem w okresie urlopu wypoczynkowego. Może również w tym okresie podjąć doskonalenie zawodowe, jeśli wyrazi na to zgodę.

Natomiast do dodatkowego dnia wolnego uprawniony jest tyko taki nauczyciel, który prowadzi zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze w dniu wolnym od pracy. Szkolenia nie można uznać za prowadzenie zajęć z uczniami. Zatem nauczycielom odbywającym szkolenie w ferie nie będą przysługiwać dodatkowe dni wolne od pracy.
 

Przykład:

Szkoła uczestniczy w projekcie unijnym. W ramach tego projektu grupa nauczycieli przez 7 dni ferii zimowych brała udział kursie językowym. Celem było podniesienie kompetencji nauczycieli oraz jakości pracy szkoły. W tym wypadku dyrektor szkoły nie może udzielić nauczycielom dodatkowych dni wolnych za szkolenie w ferie.
 

Agnieszka Kosiarz, specjalista z zakresu prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36543 )
Array ( [docId] => 36543 )