Zastępstwa koleżeńskie w przedszkolu są niezgodne z prawem

Autor: Agnieszka Kosiarz
Data: 28-01-2015 r.

Przepisy oświatowe nie przewidują możliwości zastępowania nieobecnego nauczyciela przez innego pracownika wyłącznie na podstawie porozumienia obu tych osób. Godziny doraźnych zastępstw powinien ustalać dyrektor przedszkola i mogą być one realizowane jedynie za odpłatnością.

Dyrektor powinien zagwarantować bezpieczeństwo dzieciom podczas pobytu w przedszkolu. Do jego zadań należy zapewnienie opieki wychowankom podczas np. nieobecności nauczyciela. Dlatego to dyrektor jest odpowiedzialny za przydzielanie godzin doraźnych zastępstw. Powinien on także odnotować, komu powierza te godziny. Nauczyciel, któremu przydzielono doraźne zastępstwo, nie może odmówić jego realizacji. Odmowa może skutkować nałożeniem na nauczyciela przez dyrektora kary porządkowej.

Często jednak w placówkach funkcjonują tzw. zastępstwa koleżeńskie. Są one niezgodne z prawem. Oznacza to, że wszelkie wewnątrzprzedszkolne regulacje w tym zakresie np. w formie regulaminu zastępstw koleżeńskich czy też zarządzenia określającego zasady ich pełnienia są niedopuszczalne i powinny być jak najszybciej usunięte.

Dyrektor zezwalając na nierejestrowane i niepłatne zastępstwa, ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo przedszkolaków na zajęciach prowadzonych przez osobę, która w sposób nieformalny zastępuje nieobecnego nauczyciela. W sytuacji gdy zdarzy się wypadek, dyrektor będzie pociągnięty do odpowiedzialności (karnej, dyscyplinarnej) na równi z osobą prowadzącą zajęcia z dziećmi.

Zasady rozliczania i przyznawania godzin doraźnych zastępstw w przedszkolach niepublicznych określają organy prowadzące te placówki. Nie mają tutaj zastosowania przepisy Karty Nauczyciela.

Agnieszka Kosiarz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36445 )
Array ( [docId] => 36445 )

Array ( [docId] => 36445 )