W 2015 roku trzeba oddać dni wolne za dwa sobotnie święta

Data: 29-12-2014 r.

Za dwa święta przypadające w sobotę w 2015 roku (15 sierpnia i 26 grudnia) pracownicy niepedagogiczni muszą otrzymać inny dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego. Zasada ta nie dotyczy nauczycieli i dyrektorów przedszkoli.

Dyrektor ma obowiązek udzielenia dnia wolnego pracownikom niepedagogicznym za święto wypadające w sobotę. Przy czym to on decyduje o tym, który dzień w okresie rozliczeniowym będzie dniem wolnym od pracy w zamian za 15 sierpnia i 26 grudnia. Pracownicy nie mogą przesunąć terminu skorzystania z dnia wolnego. Co więcej pracownik, który w dniu wyznaczonym jako dzień wolny będzie na zwolnieniu lekarskim – nie będzie miał prawa do odebrania tego dnia w innym terminie.

Z dodatkowych 2 dni wolnych nie skorzystają natomiast nauczyciele, ponieważ nie obowiązują ich zasady rekompensowania sobotniego święta.Ich czas pracy jest kompleksowo uregulowany w Karcie Nauczyciela i nie stosuje się w tych zagadnieniach Kodeksu pracy.

Każde święto przypadające w dzień wolny od pracy niebędący niedzielą obniża wymiar czasu pracy pracownika o 8 godzin i zobowiązuje pracodawcę do udzielania pracownikowi dodatkowego dnia wolnego.

W przedszkolach niepublicznych, gdzie nie mają zastosowania przepisy Karty Nauczyciela, tylko Kodeks pracy, zasada odbioru dnia wolnego za święto przypadające w sobotę obowiązuje wobec wszystkich pracowników pozostających w stosunku pracy.

Stanowisko Trybunału Konstytucyjnego

W wyroku, który przywrócił zasadę odbioru dnia wolnego, TK zauważył, że konstytucja daje pracownikom prawo do ustawowych dni wolnych od pracy – niedziel oraz świąt państwowych i kościelnych, wskazanych w ustawie o dniach wolnych od pracy. Ponieważ w Kodeksie pracy przewidziano pięciodniowy tydzień pracy, pracownikowi przysługuje dodatkowo jeden dzień wolny od pracy w tygodniu. Przepisy nie wskazują, który to dzień, ustala to pracodawca.

Źródło:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2012 r. (K 27/11).

Marta Jaszczuk, redaktor prowadząca

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36295 )
Array ( [docId] => 36295 )

Array ( [docId] => 36295 )