Zwolnienia na opiekę nad dzieckiem udziela się według pensum nauczyciela

Autor: Michał Kowalski
Data: 20-04-2016 r.

Od 2 stycznia 2016 r. zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem można wykorzystać także w wymiarze godzinowym. Rozwiązanie to budzi wiele wątpliwości wśród dyrektorów szkół i przedszkoli.

Czas pracy nauczycieli jest specyficzną konstrukcją prawną. W ramach nauczycielskiego czasu pracy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze podlegają ewidencjonowaniu, natomiast w pozostałym zakresie czas pracy przypomina zadaniowy, a więc taki, który jest determinowany czasem realizacji obowiązków pracowniczych. Taki czas pracy siłą rzeczy nie podlega ewidencjonowaniu.

 

Należy podkreślić, że przepisy Karty Nauczyciela wprawdzie ustanawiają 40-godzinną tygodniową normę czasu pracy nauczyciela, lecz nie przewidują 8-godzinnej normy dobowej. Nie można też szukać podstawy prawnej dla takiej normy w Kodeksie pracy, gdyż skoro ustawodawca ustalił normę tygodniową w Karcie Nauczyciela, to brak ustalenia normy dobowej powinien prowadzić do konkluzji, że norma taka w odniesieniu do nauczycieli nie obowiązuje. Nie sposób więc ustalić wymiaru zwolnienia w oparciu o nieobowiązującą normę czasu pracy.

Nauczyciel niepełnowymiarowy dostanie mniej godzin zwolnienia

O ile zwolnienie dzienne przysługuje zawsze w wymiarze 2 dni, niezależnie od etatu pracownika, o tyle wymiar zwolnienia godzinowego w ciągu roku kalendarzowego jest proporcjonalny etatu pracownika. Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze może wykorzystać maksymalnie 16 godzin zwolnienia w ciągu roku kalendarzowego.

Liczbę godzin zwolnienia w roku kalendarzowym ustala się proporcjonalnie do godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami (tzw. pensum). Tylko takie godziny podlegają bowiem ewidencjonowaniu.

Przykład:

Nauczyciel zatrudniony w wymiarze 25/25 może wykorzystać maksymalnie 2 dni albo 16 godzin zwolnienia. To samo dotyczy nauczyciela zatrudnionego w wymiarze 26/26.

Natomiast nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze 13/26 przysługują 2 dni lub 8 godzin zwolnienia (13:26) x 16 = 8 godzin.

Obliczając długość zwolnienia godzinowego, należy zaokrąglić niepełną godzinę zwolnienia w górę do pełnej godziny.

Godziny zwolnienia zgodnie z rozkładem zajęć

Nauczyciel może złożyć wniosek o udzielenie zwolnienia wyłącznie w godzinach pensum, które realizuje w danym dniu. Nauczyciel korzystający ze  zwolnienia w wymiarze godzinowym może wnioskować o zwolnienie od pracy tylko na część dnia, np. przyjść później

Zwolnienie od pracy w wymiarze godzin zegarowych a nie zajęć

Godzinowy wymiar zwolnienia od pracy oznacza zwolnienie w wymiarze pełnych, 60-minutowych godzin zegarowych, a nie godzin zajęć prowadzonych w przedszkolu lub szkole. Rozliczenie w wymiarze godzin zegarowych może oznaczać dla nauczyciela „rozciągnięcie” zwolnienia na czas wykraczający poza czas trwania prowadzonych przez niego zajęć.

Michał Kowalski, radca prawny, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38878 )
Array ( [docId] => 38878 )