Nauczyciel może odmówić udziału w szkoleniu zorganizowanym w sobotę

Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 12-11-2015 r.

W ramach pięciodniowego tygodnia pracy nauczyciel m.in. bierze udział w zebraniach oraz doskonali się zawodowo. Sobota i niedziela są dla nauczyciela dniami wolnymi od pracy, dlatego dyrektor szkoły nie może zobowiązać go do wzięcia udziału np. w radzie szkoleniowej zorganizowanej w tym terminie, a za niestawienie się – pociągnąć do odpowiedzialności porządkowej czy dyscyplinarnej.

Zorganizowanie przez dyrektora szkoły szkoleniowego posiedzenia rady pedagogicznej w dniach wolnych od pracy jest niezgodne z ustawowym zapisem, że nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.

Jeżeli mimo to nauczyciele zgodzą się wziąć udział w szkoleniu zorganizowanym w dniu wolnym od pracy, to nie nabywają oni z tego tytułu dodatkowych uprawnień pracowniczych, ponieważ prawo do otrzymania innego dnia wolnego od pracy lub dodatkowego wynagrodzenia przysługuje wyłącznie za realizację w dniu wolnym od pracy zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Udział nauczyciela w szkoleniu zorganizowanym w dniu wolnym od pracy można jednak uznać za realizację zadań statutowych szkoły. W takiej sytuacji, po przekroczeniu 40-godzinnej normy czasu pracy w tygodniu, na podstawie kodeksu pracy, nauczyciel nabędzie prawo do wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Oznacza to, że za każdą godzinę pracy w sobotę lub w niedzielę nauczyciel uzyska prawo do wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, obejmującego stawkę osobistego zaszeregowania z dodatkiem w wysokości 50%.

Dariusz Dwojewski, doradca prawny, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38020 )
Array ( [docId] => 38020 )