Nauczyciel nie powinien przyjmować zwolnienia z WF od rodziców

Data: 04-09-2014 r.

Nauczyciel wychowania fizycznego nie powinien brać pod uwagę zwolnień z ćwiczeń wypisanych przez rodziców lub opiekunów. Dyrektor szkoły ma prawo wymagać przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, a w przypadku jego braku – wymagać pełnego uczestnictwa w lekcji. Kwestia zwolnień nie zawsze jest jednak jasna dla nauczycieli, którzy zwyczajowo przyjmują kartki od rodziców.

Podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego s a przepisy rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych. Zgodnie z §8 dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć na podstawie opinii wydanej przez lekarza, na czas wskazany w tej opinii. Rozporządzenie nie przewiduje dodatkowych okoliczności dla nauczycieli, w których możliwe byłoby zwolnienie ucznia z zajęć bez zaświadczenia lekarskiego.

Nauczyciel wychowania fizycznego  zwalnia tylko z niektórych ćwiczeń

Nauczyciel wychowania fizycznego może zadecydować o zwolnieniu ucznia z  wykonywania niektórych planowanych ćwiczeń, jeżeli w danym dniu uczeń ten zgłasza dolegliwości zdrowotne. OO problemach tych należy powiadomić rodziców ucznia (§31 ust. 2 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach). Dyrektor szkoły powinien zwrócić nauczycielowi uwagę, że jeżeli dolegliwości ucznia są poważne, rodziców należy powiadomić od razu. Warto wspomnieć, że prawo oświatowe nie przewiduje dla nauczycieli uprawnienia do zwolnienia ucznia z obecności w szkole bez otrzymania wyraźnej zgody jego opiekuna prawnego.

Dyrektor szkoły powinien kontrolować nauczycieli

Zaświadczenia na podstawie których nauczyciel wychowania fizycznego zwalnia uczniów z zajęć powinny być przechowywane w dokumentacji ucznia. Dyrektor szkoły powinien weryfikować zaświadczenia przyjmowane przez nauczycieli, ponieważ w roku szkolnym 2014/2015 będą one przedmiotem kontroli planowanych. W rozpoczynającym się roku szkolnym MEN zapowiedziało kontrolę dotyczącą frekwencji uczniów na tych zajęciach. Dla nauczycieli niewłaściwie wywiązujących się z obowiązków dyrektor szkoły może przewidzieć konsekwencje.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35649 )
Array ( [docId] => 35649 )

Array ( [docId] => 35649 )