Awans nauczyciela a wynagrodzenie nauczyciela na urlopie zdrowotnym

Kategoria: Płace i finanse
Data: 25-08-2013 r.

Nauczyciele, którzy w sierpniu otrzymają decyzję o nadaniu stopnia awansu zawodowego, od września będą otrzymywać wyższe wynagrodzenie. To ważne dla nauczycieli, którzy rozpoczną wtedy urlop zdrowotny nauczyciela – ich wynagrodzenie będzie właściwe dla aktualnie posiadanego stopnia awansu.

Decyzja o nadaniu kolejnego stopnia awansu zawodowego dla nauczycieli składających wnioski o wszczęcie postępowania awansowego do końca czerwca, musi być przekazana do końca sierpnia. Otrzymanie kolejnego stopnia awansu zawodowego sprawia, że wynagrodzenie nauczyciela wzrasta z pierwszym dniem rozpoczynającego się roku szkolnego. Dotyczy to także osób, które z dniem 1 września rozpoczynają urlop zdrowotny nauczyciela lub przechodzą w stan nieczynny (art. 39 ust. 1 Karta Nauczyciela).

Awans nauczyciela a wynagrodzenie zasadnicze

 

Zasadnicze wynagrodzenie nauczyciela jest uzależnione od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji i wymiaru zajęć obowiązkowych (art. 30 ust. 2 Karta Nauczyciela). Uzyskanie wyższego stopnia awansu przed rozpoczęciem roku szkolnego oznacza, że od września zasadnicze wynagrodzenie nauczyciela jest wyższe, niezależnie od tego czy nauczyciel będzie czynnie wykonywał obowiązki zawodowe. Karta Nauczyciela nie przewiduje możliwości wypłacania nieaktywnemu nauczycielowi wynagrodzenia w wysokości, jaka przysługiwała mu przed otrzymaniem nominacji.

Wynagrodzenie nauczyciela w stanie nieczynnym i na urlopie zdrowotnym

Wykorzystując urlop zdrowotny nauczyciela zachowuje się prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wysługę lat, a także innych świadczeń pracowniczych (art. 73 ust. 5 Karta Nauczyciela).

Nauczycielom w stanie nieczynnym również przysługuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego praz świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych do momentu wygaśnięcia stosunku pracy (art. 20 ust. 6 Karta Nauczyciela).

Oznacza to, że jeżeli w momencie przejścia w stan nieczynny bądź rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia wynagrodzenie nauczyciela zmienia się ze względu na otrzymanie kolejnego stopnia awansu, to przysługuje mu wyższe wynagrodzenie, mimo iż nie wykonuje obowiązków zawodowych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30394 )
Array ( [docId] => 30394 )