Na urlopie zdrowotnym dyrektor nie dostanie dodatku funkcyjnego

Kategoria: Płace i finanse
Data: 29-07-2013 r.

Dyrektor szkoły, który jest na urlopie dla poratowania zdrowia, dostanie mniejszą pensję niż za okres pracy. W trakcie tego urlopu wypłaca się tylko wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wysługę lat, świadczenia pracownicze (świadczenie urlopowe oraz dodatki socjalne). Przez okres urlopu zdrowotnego nie dostanie on zatem dodatku funkcyjnego, motywacyjnego ani wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.

Nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych. Warto wspomnieć, że w trakcie urlopu nauczyciel będzie otrzymywał aktualnie obowiązującą stawkę wynagrodzenia zasadniczego (zmniejszoną, gdy zostanie mu ograniczony etat a zwiększoną, gdy przyznana zostanie nauczycielowi podwyżka).

Nauczyciel przebywający na urlopie zdrowotnym będzie miał także prawo do dodatku za wysługę lat oraz świadczeń z zakładowego funduszu świadczenia socjalnych takich jak świadczenie urlopowe czy też przykładowo dofinansowanie do wypoczynku, o ile regulamin ZFŚS obowiązujący w danej szkole przewiduje wypłatę takiego świadczenia. Z kolei nie otrzyma wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, bowiem przysługuje ono jedynie za godziny faktycznie zrealizowane.

Nauczyciel pełniący funkcję dyrektora szkoły nie otrzyma także za okres urlopu dla poratowania zdrowia dodatku funkcyjnego. Przysługuje on bowiem w okresie pełnienia funkcji kierowniczej, a w trakcie urlopu zdrowotnego dyrektor nie pełni swojej funkcji. Należy jednak wspomnieć, że szczegółowe warunki wypłacania dodatków do pensji nauczycielskich (w tym dodatku funkcyjnego) określa organ prowadzący w regulaminie wynagradzania. Zatem w regulaminie tym mogą się znaleźć inne zasady wypłacania dodatków do pensji za okres nieobecności w pracy np. z powodu urlopu zdrowotnego. W mojej jednak ocenie, skoro art. 73 ust. 5 Karty Nauczyciela wyraźnie wskazuje, jakie składniki wynagrodzenia wypłaca się nauczycielowi w trakcie urlopu zdrowotnego, to regulaminy wynagradzania powinny respektować tę regulację.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30386 )
Array ( [docId] => 30386 )