Do podstawy wynagrodzenia za dzień opieki nad dzieckiem wlicza się wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 06-04-2016 r.

Ustalają wysokość wynagrodzenia przysługującego nauczycielowi za dzień, w którym korzystał ze zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14. należy uwzględnić wynagrodzenie za zrealizowane w tym miesiącu godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa.

Nauczycielowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy.

 

Jeżeli w danym miesiącu nauczyciel realizował godziny ponadwymiarowe i/lub godziny doraźnych zastępstw i w tym samym miesiącu korzystał ze zwolnienia od pracy,  to wynagrodzenie za te godziny ponadwymiarowe i nadgodziny należy wliczyć do podstawy wynagrodzenia za dzień opieki nad dzieckiem.

Przykład:

Jak wyliczyć średnią z godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw nauczyciela korzystającego z jednego dnia opieki nad dzieckiem na podstawie art. 188 Kodeksu pracy? Nauczyciel zrealizował w tym miesiącu 2 godziny ponadwymiarowe i 7 godzin zastępstw.

Do wynagrodzenia za dzień zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem należy wliczyć wynagrodzenie za 9 godzin dodatkowych tj. ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw,  czyli wynagrodzenie, które nauczyciel otrzymał za ich zrealizowanie w tym miesiącu. 

Choć do wynagrodzenia urlopowego nauczycieli co do zasady wlicza się średnią z nadgodzin z miesięcy roku szkolnego poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, to w przypadku zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14. do wynagrodzenia za ten dzień lub te dni wlicza się wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa zrealizowane w miesiącu korzystania z tego zwolnienia.

Dariusz Dwojewski, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38830 )
Array ( [docId] => 38830 )