Dodatek za trudne warunki pracy nauczyciela

Kategoria: Płace i finanse
Data: 30-12-2013 r.

Karta Nauczyciela przewiduje dodatki do wynagrodzenia za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach. Dodatek za warunki pracy jest przewidziany m.in. dla nauczycieli prowadzących zajęcia w szkle specjalnej. Dodatek ten mogą otrzymać również nauczyciele pracujący w szkole ogólnodostępnej.

Wykaz warunków trudnych i uciążliwych za pracę w których wynagrodzenie nauczyciela jest uzupełniane o dodatek, na który wskazuje Karta Nauczyciela w art. 30 ust. 1 pkt 2 jest określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (art. 34 ust. 2 Karta Nauczyciela).

 

Trzeba jednak zauważyć, że dodatek za warunki pracy należy się również nauczycielom zatrudnionym w szkołach ogólnodostępnych, prowadzących nauczanie indywidualne dla uczniów zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego (§ 8 pkt 8 rozporządzenia).

Dodatek dla nauczycieli niezależnie od typu szkoły

Zgodnie z rozporządzeniem wynagrodzenie nauczyciela musi uwzględniać dodatek za warunki pracy, jeżeli prowadzi zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w przedszkolu lub szkole specjalnej oraz gdy przewidziano dla niego prowadzenie nauczania indywidualnego z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przepisy prawa oświatowego nie wskazują na typ szkoły w której kształci się uczeń dla którego organizowane jest nauczanie indywidualne, a także nie zawierają, gdzie dokładanie mają odbywać się zajęcia. Oznacza to, że dodatek ten powinno zawierać wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne na terenie szkoły, także jeżeli jest to szkoła ogólnodostępna.

O potrzebie zorganizowania dla ucznia nauczania indywidualnego decyduje zespół orzekający, który działa w publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33449 )
Array ( [docId] => 33449 )