Dodatkowe zajęcia z języka polskiego finansowane z subwencji oświatowej

Kategoria: Płace i finanse
Data: 22-06-2015 r.

Zajęcia z języka polskiego organizowanie dla uczniów niebędących obywatelami polskimi są finansowane z subwencji oświatowej. Organ prowadzący nie musi przeznaczać na ten cel odrębnych środków, do jego zadań jednak należy organizacja takich zajęć.

Dodatkową naukę języka polskiego organizuje organ prowadzący

Organ prowadzący szkołę organizuje w szkole, w której uczeń realizuje naukę zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego, dodatkową, bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego dla:

  • osób niebędących obywatelami polskimi oraz
  • osób będących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki.

Subwencja oświatowa także na dodatkowe zajęcia

Zajęcia, o których mowa wyżej, są finansowane z części ogólnej subwencji oświatowej. Przy wyliczaniu subwencji kształcenie wymienionych uczniów zostało oznaczone wagami od P11 do P13.

Dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego są prowadzone:

  • indywidualnie lub
  • w grupach

w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo.

Leszek Zaleśny, członek zarządu OSKKO, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37363 )
Array ( [docId] => 37363 )

Array ( [docId] => 37363 )