Doskonalenie zawodowe nauczycieli – sprawozdanie do 31 marca

Kategoria: Płace i finanse
Data: 26-02-2014 r.

Dyrektor szkoły opracowuje wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. Plan powinien być rozpisany na plany roczne obejmujące lata kalendarzowe pokrywające się z latami budżetowym, ponieważ środki na szkolenia i inne formy doskonalenia, są zabezpieczane w budżecie szkoły i w budżecie organu prowadzącego na dany rok budżetowy.  

Środki finansowe przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli (w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) są zabezpieczane corocznie w budżecie organu prowadzącego. Organ dzieli te środki na część pozostającą w jego dyspozycji i część przekazywaną szkołom i placówkom, o której wykorzystaniu decydują dyrektorzy. Środki dla szkół są naliczane w stosunku do liczby nauczycieli zatrudnionych w szkole po przeliczeniu na pełne etaty.

 

Środki zabezpieczone w planie finansowym szkoły na doskonalenie zawodowe nauczycieli, muszą być wykorzystane w danym roku budżetowym (kalendarzowym).

Środki finansowe na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli są zabezpieczane w budżecie szkoły w dziale 801 - Oświata i wychowanie; w rozdziale 80146 - Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli, w § 4 700, § 4210, § 4300, § 4410.

Na każdy rok budżetowy organ prowadzący opracowuje plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, uwzględniającego wnioski dyrektorów szkół i placówek wynikające ze szkolnych wieloletnich planów doskonalenia zawodowego nauczycieli. Plan ten podlega uzgodnieniu ze związkami zawodowymi i jest przekazywany do szkół i placówek do wiadomości nauczycieli.

Dyrektorzy szkół są zobowiązani stosować się do tego planu i w terminie do 31 marca następnego roku złożyć do organu prowadzącego sprawozdanie z wykorzystania przyznanych środków. Na każdy rok szkolny rada pedagogiczna uchwala szkolny plan szkoleń i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Dyrektor zobowiązany jest realizować ten plan, co w praktyce oznacza, że organizuje szkolenia i kieruje na takie formy doskonalenia, które określone został w ww. planie.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34013 )
Array ( [docId] => 34013 )