Dyrektor raportuje wykorzystanie środków na doskonalenie zawodowe

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Patryk Kuzior
Data: 06-02-2015 r.

Poszczególni dyrektorzy dysponują przydzieloną im pulą środków na doskonalenie zawodowe respektując przy tym reguły wydatkowania środków. Organ prowadzący nie może narzucać dyrektorowi określonego sposobu ich wydatkowania, zwłaszcza jeśli miałoby to się odbyć niezgodnie z wieloletnim planem doskonalenia nauczycieli.

Na każdy rok budżetowy organ prowadzący opracowuje plan finansowy doskonalenia zawodowego nauczycieli biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół składane do 30 listopada danego roku. W planie dokonuje rozdziału środków na poszczególne szkoły. W związku z tym poszczególni dyrektorzy dysponują przydzieloną im pulą środków respektując przy tym reguły wydatkowania środków.

Dyrektor szkoły opracowuje wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli uwzględniając:

 1. program rozwoju szkoły i związane z tym potrzeby kadrowe,

 2. plany rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli,

 3. wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego, o których mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia.

Jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków. Kierownik jednostki sektora finansów publicznych jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki. Do 31 marca danego roku dyrektor szkoły składa organowi prowadzącemu sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku budżetowym.

Dyrektor opracowując sprawozdanie powinien wyciągnąć wnioski na przyszył rok, zobaczyć, które kursy i szkolenia najbardziej przełożyły się na poprawę jakości pracy szkoły oraz zadowolenie i satysfakcję nauczycieli.

Organ prowadzący nie może wywierać nacisków na dyrektora, by wydatkował środki na konkretnego nauczyciela, zwłaszcza jeśli przeznaczenie środków nie odpowiada opisanym wyżej założeniom. Ingerencja organu prowadzącego może dotyczyć wyłącznie wyegzekwowania działań zgodnych z prawem, gdyby na przykład stwierdzono uchybienia w działaniach dyrektora.

Patryk Kuzior, doktor nauk prawnych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36515 )
Array ( [docId] => 36515 )

Array ( [docId] => 36515 )