Dyrektor szkoły dofinansuje studia podyplomowe, gdy wydał skierowanie

Kategoria: Płace i finanse
Data: 10-07-2013 r.

Dyrektor szkoły nie ma obowiązku udzielać wsparcia finansowego dla nauczycieli, którzy podejmują studia podyplomowe, jeżeli wcześniej nie wydał skierowania. Dotyczy to również kosztów związanych z koniecznością opłacania zakwaterowania i przejazdu.

Szczegółowe regulacje dotyczące finansowania i dofinansowywania dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje w formie studiów podyplomowych są zawarte w rozporządzeniu w sprawie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Dofinansowanie dla nauczycieli skierowanych na studia

Zgodnie z rozporządzeniem dofinansowanie udziału w studiach podyplomowych jest przewidziane dla nauczycieli skierowanych na tę formę doskonalenia przez dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły wydający skierowanie na realizowanie studiów podyplomowych bierze pod uwagę także koszty przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia (§ 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli). Podjęcie studiów przez nauczycieli ma wpływać na podnoszenie jakości pracy szkoły.

Dyrektor szkoły powinien wydać skierowanie przed rozpoczęciem rekrutacji na studia

Rekrutacja na studia podyplomowe kończy się we wrześniu, dlatego dla nauczycieli ważne powinno być otrzymanie skierowania od dyrektora szkoły najpóźniej do końca sierpnia. Brak skierowania w żaden sposób nie uniemożliwia podjęcia studiów, jednak należy pamiętać, że wówczas dyrektor szkoły nie będzie miał obowiązku dzielenia wsparcia finansowego, nawet częściowego. W sytuacji podjęcia nauki bez skierowania nauczycielom przysługuje prawo do ubiegania się o udzielenie urlopu, co w art. 68 ust. 1 określa Karta Nauczyciela.

Dla nauczycieli istotne powinno być, że dyrektor szkoły, który nie wydał skierowania nie musi dofinansować dokształcania nawet w sytuacji, gdy zostało podjęte w celu uzyskania kwalifikacji do nauczania kolejnego przedmiotu i w porozumieniu z dyrektorem.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30380 )
Array ( [docId] => 30380 )

Array ( [docId] => 30380 )