Klasyfikacja wydatków na doskonalenie dla nauczycieli

Kategoria: Płace i finanse
Data: 30-08-2014 r.

Wydatki poniesione na doskonalenie dla nauczycieli nie zawsze można zaklasyfikować jako „zakup usług pozostałych”. Jeżeli doskonalenie organizuje podmiot inny niż organ prowadzący, to wydatki mogą być, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, klasyfikowane inaczej.

Zgodnie z przepisami ustawy Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli (art. 70a ust. 1 Karta Nauczyciela). O skierowaniu nauczyciela na szkolenie lub inne formy doskonalenia decyduje dyrektor szkoły. Zasady klasyfikowania kosztów ponoszonych na szkolenia i inne formy doskonalenia dla nauczycieli określa natomiast rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Szkolenia dla nauczycieli organizowane przez organ prowadzący szkołę

Jeżeli dyrektor szkoły zadecyduje o skierowaniu nauczyciela na doskonalenie w formach organizowanych przez organ prowadzący szkołę, a koszty związane z doskonaleniem dla nauczycieli dotyczą np. wynajmu sal, w których odbywa się szkolenie, to wydatek należy zakwalifikować jako „zakup usług pozostałych” zgodnie z § 430 klasyfikacji paragrafów wydatków i środków (załącznik nr 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych).

Szkolenie dla nauczycieli organizowane przez podmiot zewnętrzny

W sytuacji, gdy szkolenie dla nauczycieli jest organizowane przez podmiot zewnętrzny, inny niż organ prowadzący i w związku z tym pojawiają się inne, dodatkowe wydatki, to poniesione koszty klasyfikowane są jako „szkolenia pracowników niebędących pracownikami korpusu służby cywilnej” – zgodnie z § 470 klasyfikacji paragrafów wydatków i środków (załącznik nr 4 rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35620 )
Array ( [docId] => 35620 )

Array ( [docId] => 35620 )