Rada rodziców nie sfinansuje dodatkowych zajęć dla uczniów

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Bożena Winczewska
Data: 13-02-2015 r.

Rada rodziców nie może sama finansować dodatkowych zajęć przygotowujących uczniów do matury. Nie występuje samodzielnie w obrocie prawnym i nie ma uprawnień do zatrudnienie osoby prowadzącej zajęcia.

Utworzony przez rodziców uczniów, społeczny organ szkoły jakim jest rada rodziców nieposiadająca osobowości prawnej nie może samodzielnie występować w obrocie prawnym.

W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, określając równocześnie w swoim regulaminie zasady ich wydatkowania. Tak ogólny zapis dotyczący gospodarki finansowej rady rodziców w praktyce powoduje wiele wątpliwości.

Rada rodziców może gromadzić i przechowywać fundusze na otworzonym, odrębnym od szkoły, rachunku bankowym, który je zabezpieczy i pozwoli swobodnie nimi dysponować zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie.

Zasady działalności rada rodziców ustala w swoim regulaminie. Powinna określić w nim w szczególności:

 • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

 • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów.

Pamiętać należy przede wszystkim, że rada rodziców:

 • nie może samodzielnie występować w obrocie prawnym,

 • nie ma osobowości prawnej i nie jest samodzielną, odrębną od szkoły jednostką organizacyjną,

 • nie może być pracodawcą, bo nie jest jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej,

 • nie jest podmiotem prawnym dla ZUS i nie może opłacać składek za zatrudnionego przez siebie osobę.

Stanowisko MEN

nie wydaje się zasadne wprowadzenie ustawowych zapisów dotyczących nadzorczych kompetencji na przykład organu prowadzącego przedszkole/szkołę wobec rady rodziców. Nadzór taki byłby zaprzeczeniem idei funkcjonowania reprezentacji rodziców w przedszkolu/szkole, reprezentacji niezależnej od innych organów.

Źródło:

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 24 lutego 2010 r. I SA/Ol 13/10, Lex nr 707453.

Stanowisko ministra finansów w interpretacji indywidualnej Nr DD6/8213/134/S0H/08/PK-253 z 6 kwietnia 2009 r.

Odpowiedź z 30 września 2013 r. podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej na interpelację nr 20627 w sprawie uregulowań prawnych dotyczących funkcjonowania rady rodziców.

Odpowiedź 23 września 2013 r. podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej na interpelację nr 20689 w sprawie organizowania w przedszkolach zajęć dodatkowych.

Bożena Winczewska, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36567 )
Array ( [docId] => 36567 )

Array ( [docId] => 36567 )