Rada rodziców nie sfinansuje dodatkowych zajęć dla uczniów

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Bożena Winczewska
Data: 13-02-2015 r.

Rada rodziców nie może sama finansować dodatkowych zajęć przygotowujących uczniów do matury. Nie występuje samodzielnie w obrocie prawnym i nie ma uprawnień do zatrudnienie osoby prowadzącej zajęcia.

Utworzony przez rodziców uczniów, społeczny organ szkoły jakim jest rada rodziców nieposiadająca osobowości prawnej nie może samodzielnie występować w obrocie prawnym.

 

W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, określając równocześnie w swoim regulaminie zasady ich wydatkowania. Tak ogólny zapis dotyczący gospodarki finansowej rady rodziców w praktyce powoduje wiele wątpliwości.

Rada rodziców może gromadzić i przechowywać fundusze na otworzonym, odrębnym od szkoły, rachunku bankowym, który je zabezpieczy i pozwoli swobodnie nimi dysponować zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie.

Zasady działalności rada rodziców ustala w swoim regulaminie. Powinna określić w nim w szczególności:

  • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

  • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów.

Pamiętać należy przede wszystkim, że rada rodziców:

  • nie może samodzielnie występować w obrocie prawnym,

  • nie ma osobowości prawnej i nie jest samodzielną, odrębną od szkoły jednostką organizacyjną,

  • nie może być pracodawcą, bo nie jest jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej,

  • nie jest podmiotem prawnym dla ZUS i nie może opłacać składek za zatrudnionego przez siebie osobę.

Stanowisko MEN

nie wydaje się zasadne wprowadzenie ustawowych zapisów dotyczących nadzorczych kompetencji na przykład organu prowadzącego przedszkole/szkołę wobec rady rodziców. Nadzór taki byłby zaprzeczeniem idei funkcjonowania reprezentacji rodziców w przedszkolu/szkole, reprezentacji niezależnej od innych organów.

Źródło:

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 24 lutego 2010 r. I SA/Ol 13/10, Lex nr 707453.

Stanowisko ministra finansów w interpretacji indywidualnej Nr DD6/8213/134/S0H/08/PK-253 z 6 kwietnia 2009 r.

Odpowiedź z 30 września 2013 r. podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej na interpelację nr 20627 w sprawie uregulowań prawnych dotyczących funkcjonowania rady rodziców.

Odpowiedź 23 września 2013 r. podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej na interpelację nr 20689 w sprawie organizowania w przedszkolach zajęć dodatkowych.

Bożena Winczewska, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36567 )
Array ( [docId] => 36567 )