Zasiłek macierzyński również dla kobiet, które mają umowę do porodu

Kategoria: Płace i finanse
Data: 18-02-2015 r.

Zarówno pracownice zatrudnione na czas określony, jak i na zastępstwo mogą mieć prawo do zasiłku macierzyńskiego. Dyrektor powinien sprawdzić, jakie dokumenty musi wysłać do ZUS w związku ustaniem zatrudnienia, tak aby pracownica otrzymała zasiłek.

Pracownica, u której umowa o pracę została wydłużona do dnia porodu, nie jest uprawniona do urlopu macierzyńskiego, przysługuje jej jednak zasiłek macierzyński. W przypadku umowy na zastępstwo pracownica nie nabywa prawa do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia. Zasiłek przysługuje natomiast ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego urodziła dziecko – patrz przykład 1. Wówczas musi jednak złożyć odpowiednie wnioski u płatnika zasiłku (w tym przypadku Zakład Ubezpieczeń Społecznych):

  • wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego, nie później niż do dnia zakończenia pobierania zasiłku za okres odpowiadający okresowi podstawowego urlopu macierzyńskiego,

  • wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu rodzicielskiego, nie później niż do dnia zakończenia pobierania zasiłku za okres odpowiadający pełnemu okresowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Przykład 1.

Pracownica obsługi zatrudniona na zastępstwo od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2015 r. urodziła dziecko 20 czerwca 2015 r. Po porodzie nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego. Prawo to przysługuje jej również po rozwiązaniu umowy o pracę.

W celu wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres od dnia następnego po ustaniu zatrudnienia pracodawca- dyrektor powinien przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

  • zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3,

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (albo jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem),

  • poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię wniosku o udzielenie odpowiednich urlopów,

  • informację o wysokości procentowej wypłacanego przez płatnika składek zasiłku macierzyńskiego, o ile informacja taka nie została zawarta w zaświadczeniu ZUS Z-3.

Analogiczne zasady dotyczą nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach niepublicznych, gdyż obowiązujące w tym zakresie przepisy nie są zawarte w Karcie Nauczyciela, lecz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Dariusz Dwojewski, doradca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36587 )
Array ( [docId] => 36587 )