Zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli – możliwe kontrole PIP

Kategoria: Płace i finanse
Data: 18-02-2015 r.

Państwowa Inspekcja Pracy może dokonywać kontroli prawidłowości wypłacania zasiłków na zagospodarowanie dla nauczycieli. PIP weryfikuje czy zasiłki zostały pobrane zgodnie z prawem oraz czy dyrektor niesłusznie nie odebrał uprawnienia do zasiłku nauczycielowi, który na mocy ustawy Karta Nauczyciela powinien go otrzymać.

Dyrektor przyznaje zasiłek na zagospodarowanie dla nauczycieli, którzy uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego w ciągu dwóch lat od dnia podjęcia pierwszej pracy zawodowej w życiu w szkole i posiadają kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska (art. 61 ust. 1 Karta Nauczyciela). Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo kontrolowania dokumentacji szkolnej i weryfikowania, czy decyzje związane z wypłacaniem zasiłków dla nauczycieli są właściwe.

Dyrektor szkoły może zakwestionować prawo nauczyciela do zasiłku

Karta Nauczyciela przyznaje prawo do zasiłku na zagospodarowanie nauczycielom, którzy swoją pierwszą pracę w życiu podjęli w szkole art. 61 ust. 1 Karta Nauczyciela). Należy zaznaczyć,  że zgodnie z prawem za zatrudnienie odbierające prawo do uzyskania zasiłku nie uznaje się pracy świadczonej w oparciu o umowę cywilnoprawną. Dyrektor szkoły nie powinien wypłacić zasiłku na zagospodarowanie dla nauczycieli, jeżeli nauczyciel zwracający się z wnioskiem przed rozpoczęciem pracy w szkole był zatrudniony u innego pracodawcy.

Zwrot bezprawnie pobranego zasiłku

Jeżeli kontrola Państwowej Inspekcji Pracy wykaże, że nauczyciel nie był uprawniony do pobrania zasiłku na zagospodarowanie dla nauczycieli, dyrektor szkoły występuje z żądaniem zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia. W przypadku odmowy – dyrektor szkoły może wystąpić do sądu cywilnego (art. 405-414 Kodeks cywilny).

Dyrektor szkoły powinien informować nauczycieli o prawie do zasiłku

Nauczyciele, którzy spełniają warunku konieczne do uzyskania zasiłku muszą złożyć wnioski w ciągu roku od uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Nauczyciele, którzy mimo uprawnienia nie otrzymali świadczenia, mają trzy lata na ubieganie się o jego wypłacenie – według inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy termin zaczyna bieg od pierwszego dnia miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 36598 )
Array ( [docId] => 36598 )

Array ( [docId] => 36598 )