Zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli – możliwe kontrole PIP

Kategoria: Płace i finanse
Data: 18-02-2015 r.

Państwowa Inspekcja Pracy może dokonywać kontroli prawidłowości wypłacania zasiłków na zagospodarowanie dla nauczycieli. PIP weryfikuje czy zasiłki zostały pobrane zgodnie z prawem oraz czy dyrektor niesłusznie nie odebrał uprawnienia do zasiłku nauczycielowi, który na mocy ustawy Karta Nauczyciela powinien go otrzymać.

Dyrektor przyznaje zasiłek na zagospodarowanie dla nauczycieli, którzy uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego w ciągu dwóch lat od dnia podjęcia pierwszej pracy zawodowej w życiu w szkole i posiadają kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska (art. 61 ust. 1 Karta Nauczyciela). Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo kontrolowania dokumentacji szkolnej i weryfikowania, czy decyzje związane z wypłacaniem zasiłków dla nauczycieli są właściwe.

Dyrektor szkoły może zakwestionować prawo nauczyciela do zasiłku

 

Karta Nauczyciela przyznaje prawo do zasiłku na zagospodarowanie nauczycielom, którzy swoją pierwszą pracę w życiu podjęli w szkole art. 61 ust. 1 Karta Nauczyciela). Należy zaznaczyć,  że zgodnie z prawem za zatrudnienie odbierające prawo do uzyskania zasiłku nie uznaje się pracy świadczonej w oparciu o umowę cywilnoprawną. Dyrektor szkoły nie powinien wypłacić zasiłku na zagospodarowanie dla nauczycieli, jeżeli nauczyciel zwracający się z wnioskiem przed rozpoczęciem pracy w szkole był zatrudniony u innego pracodawcy.

Zwrot bezprawnie pobranego zasiłku

Jeżeli kontrola Państwowej Inspekcji Pracy wykaże, że nauczyciel nie był uprawniony do pobrania zasiłku na zagospodarowanie dla nauczycieli, dyrektor szkoły występuje z żądaniem zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia. W przypadku odmowy – dyrektor szkoły może wystąpić do sądu cywilnego (art. 405-414 Kodeks cywilny).

Dyrektor szkoły powinien informować nauczycieli o prawie do zasiłku

Nauczyciele, którzy spełniają warunku konieczne do uzyskania zasiłku muszą złożyć wnioski w ciągu roku od uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Nauczyciele, którzy mimo uprawnienia nie otrzymali świadczenia, mają trzy lata na ubieganie się o jego wypłacenie – według inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy termin zaczyna bieg od pierwszego dnia miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36598 )
Array ( [docId] => 36598 )