Dyrektor szkoły zwróci koszt dojazdu na szkolenia dla nauczycieli

Kategoria: Płace i finanse
Data: 27-07-2013 r.

Dyrektor szkoły wydając skierowania na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli zobowiązuje się do dofinansowania ponoszonych w związku z tym kosztów. Jeżeli studia albo szkolenia dla nauczycieli odbywają się poza miejscem zamieszkania, dyrektor szkoły dokona zwrotu kosztów dojazdu.

Możliwość zwrotu kosztów ponoszonych w związku z doskonaleniem zawodowym nie jest przewidziana dla nauczycieli, którzy decydują się na nie bez skierowania od dyrektora. Niekiedy jednak dyrektor szkoły, o ile dysponuje środkami, może częściowo pokryć koszty jakie generują szkolenia dla nauczycieli.

Zwrot kosztów przejazdu nauczycielom skierowanym na szkolenie

Jeżeli studia podyplomowe lub szkolenia dla nauczycieli, na które skierowanie wydał dyrektor szkoły, odbywają się poza miejscem zamieszkania lub pracy, to zwrot kosztów dojazdu jest obowiązkowy. Oprócz tego dyrektor szkoły musi uwzględnić konieczność wypłacenia ryczałtu na pokrycie kosztów związanych z zakwaterowaniem oraz wyżywieniem podczas obowiązkowych zajęć. Dyrektor szkoły wypłaca ryczałt dla nauczycieli na zasadach określonych w przepisach o podróżach służbowych na terenie kraju.

Wsparcie dla nauczycieli doskonalących się bez skierowania

Przepisy prawa oświatowego nie uniemożliwiają udzielenia wsparcia finansowego dla nauczycieli, którym dyrektor szkoły nie wydał skierowania. Mogą oni ubiegać się o dofinansowanie, a dyrektor szkoły indywidualnie rozpatrując każdy przypadek może udzielić wsparcia w ramach środków finansowych przeznaczonych w budżecie na ten cel.

Oprócz tego prawo przewiduje okoliczność, w której uczestnicy szkolenia dla nauczycieli lub słuchacze studiów podyplomowych mogą korzystać z urlopu bezpłatnego niezbędnego ze względu na konieczność dopełnienia formalności czy przygotowanie się do egzaminów. Dyrektor szkoły udzieli urlopu, jeżeli nieobecność nauczyciela nie spowoduje zakłócenia pracy szkoły.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30385 )
Array ( [docId] => 30385 )

Array ( [docId] => 30385 )