Urlop zdrowotny nauczyciela nie odbiera finansowania studiów podyplomowych

Kategoria: Płace i finanse
Data: 19-07-2013 r.

Urlop zdrowotny nauczyciela nie pozbawia prawa do korzystania ze świadczeń pracowniczych. Dyrektor szkoły może więc podjąć decyzję o dofinansowaniu form doskonalenia dla nauczycieli, które będą realizowane w czasie korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia.

Karta Nauczyciela nie precyzuje zakresu świadczeń pracowniczych przewidzianych dla nauczycieli wykorzystujących urlop zdrowotny nauczyciela, co pozwala stosować wykładnię zgodnie z którą nauczycielowi przysługuje również prawo otrzymania dofinansowania na realizację form doskonalenia zawodowego.

Dyrektor szkoły może skierować na studia nauczyciela ubiegającego się o urlop zdrowotny

Nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia przysługuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dodatku za wysługę lat i innych świadczeń pracowniczych (art. 73 ust. 5 Karta Nauczyciela). Uwzględniwszy fakt, iż urlop zdrowotny nauczyciela nie jest równoznaczny ze zwolnieniem lekarskim i nie należy go traktować jako niezdolności do pracy. Urlop ma być dla nauczycieli czasem poświęconym na regenerację i zapobieganie pogarszaniu stanu zdrowia. Decyzja o tym, czy zostanie wykorzystany wyłącznie na czynności wypoczynkowe jest pozostawiona korzystającym z niego nauczycielom, a dyrektor szkoły nie ma możliwości ingerowania w nią.

W związku z tym, że Karta Nauczyciela nie pozbawia świadczeń pracowniczych osób, którym przyznano urlop zdrowotny nauczyciela, dyrektor szkoły może przewidzieć dofinansowanie szkoleń i kursów dla nauczycieli, którzy się o niego ubiegają.

Dofinansowanie dla nauczycieli, którym dyrektor szkoły wydał skierowanie

Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego dla nauczycieli na po uwzględnieniu:

  • kwalifikacji i zgłaszanych potrzeb w zakresie ich uzupełniania lub podnoszenia
  • oceny przydatności doskonalenia w pracy nauczycieli
  • zadań związanych z realizowaniem polityki oświatowej państwa

(§ 5 rozporządzenia w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli)

Wydanie skierowania nie jest zatem uzależnione od tego czy nauczyciel aktywnie wykonuje obowiązki czy wykorzystuje urlop zdrowotny nauczyciela, lecz jest uzależnione od wpływu wybranej formy na podnoszenie jakości pracy placówki, którą kieruje dyrektor szkoły.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30383 )
Array ( [docId] => 30383 )

Array ( [docId] => 30383 )