Karta Nauczyciela w domach dziecka do końca 2013 roku

Kategoria: Płace i finanse
Data: 10-01-2013 r.

Zatrudnienie w placówce opiekuńczo-wychowawczej nie będzie równoznaczne z korzystaniem z przywilejów, jakie daje Karta Nauczyciela. Od stycznia 2014 roku Karta Nauczyciela nie będzie dotyczyła opiekunów pracujących w domach dziecka. Zmiany zrównają warunki pracy, m.in. urlop nauczyciela.

Do końca 2013 będą jeszcze obowiązywały przepisy przejściowe dotyczące zasad zatrudnienia pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych. Ustawa z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej znacząco zmienia zasady na podstawie których stosowana jest Karta Nauczyciela. Wejście w życie nowych przepisów zrówna prawa nauczycieli i pracowników pedagogicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Przede wszystkim wyrówna się czas pracy oraz urlop nauczyciela. Zmienią się również zasady na podstawie których obliczane jest wynagrodzenie nauczyciela.

Obecnie pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych są zatrudniani na podstawie różnych norm. Karta Nauczyciela dotyczy tych, którzy byli zatrudnieni przed 2004 roku. Ci, którzy zostali zatrudnieni później, podlegają ustawie o pracownikach samorządowych. Takie rozwiązanie sprawia, że w stosunku do osób zatrudnionych w tym samym miejscu stosuje się odmienne regulacje.

 

Wynagrodzenie, czas pracy i urlop nauczyciela

Różnice są znaczące, dotyczą przede wszystkim liczby godzin pracy w tygodniu oraz wynagrodzenia. Nie bez znaczenia pozostaje także urlop nauczyciela. Karta Nauczyciela określa czas pracy w placówce w wymiarze 24-26 godzin, a pracownicy samorządowi pracują 40 godzin tygodniowo. Pracownicy do których stosowana jest Karta Nauczyciela otrzymują podwyżki na równi z nauczycielami zatrudnionymi w szkołach, natomiast pracownicy budżetowi zgodnie z zasadami obowiązującymi dla pracowników samorządowych. Wynagrodzenie nauczyciela zatrudnionego przed 2004 rokiem jest więc wyższe niż zatrudnionego w 2005 r. Ci ostatni nie mogą także korzystać z przywileju jakim jest zdrowotny urlop nauczyciela, a ich urlop wypoczynkowy jest krótszy.

Zmiany, które wejdą w życie z końcem 2013 roku zrównują warunki zatrudnienia. Zmiany oznaczają oszczędności dla samorządów, które ze względu na fakt, iż wciąż licznie stosowana jest Karta Nauczyciela nie mogą ograniczyć zatrudnienia w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Marta Wysocka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30349 )
Array ( [docId] => 30349 )