Karta Nauczyciela zniesie zasiłek na zagospodarowanie dla nauczycieli

Kategoria: Płace i finanse
Data: 05-10-2013 r.

Zmieniona Karta Nauczyciela wprowadzi zmiany w zasadach przyznawania dodatków socjalnych dla nauczycieli. Nowości oświatowe sprawią, że prawo do otrzymania zasiłku na zagospodarowanie będą mieli nauczyciele, którzy stopień nauczyciela kontraktowego uzyskają do 31 grudnia 2013 r.

Nowości oświatowe znacząco ograniczą zakres dodatków socjalnych, które przewiduje dla nauczycieli Karta Nauczyciela. Zmianie ulegają zasady przyznawania zasiłku na zagospodarowanie oraz dodatku wiejskiego.

Zasiłek na zagospodarowanie dla nauczycieli

 

Obecnie Karta Nauczyciela przyznaje prawo do wystąpienia o zasiłek na zagospodarowanie dla nauczycieli, którzy pierwszą pracę zawodową w życiu podjęli w szkole i w ciągu dwóch lat od jej podjęcia uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego. Nauczyciel musi również posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska i być zatrudniony w nie mniej niż ½ etatu (art. 61 ust. 1 i ust. 2 Karta Nauczyciela).

Nowości oświatowe zniosą jednak możliwość uzyskania zasiłku na zagospodarowanie. Mogą więc ubiegać się o niego ci, którzy stopień nauczyciela kontraktowego zdobędą do końca grudnia 2013 roku oraz w tym terminie złożą do dyrektora szkoły odpowiedni wniosek. Nowa Karta Nauczyciela nie przewiduje możliwości otrzymywania tego zasiłku.

Karta Nauczyciela bez dodatku mieszkaniowego i lokalu mieszkalnego

Zniesienie zasiłku na zagospodarowanie to nie jedyne zmiany, jakie wprowadzą w kwestii dodatków socjalnych planowane nowości oświatowe. Od stycznia Karta Nauczyciela nie będzie przewidywała dla nauczycieli prawa do dodatków mieszkaniowego i lokalu mieszkalnego.

Zmiana przepisów nie oznacza dla nauczycieli korzystających z tych przywilejów natychmiastowego wygaśnięcia uprawnień. Będą oni mogli korzystać z lokalu mieszkalnego bądź działku gruntu rolnego przez taki okres, na jaki zostały im przyznane. Dodatek mieszkaniowy będzie natomiast wypłacany do dnia ustania przesłanek jego przyznania, bądź – do momentu wygaśnięcia albo rozwiązania stosunku pracy.

MEN uznał dodatki socjalne dla nauczycieli za archaiczne

Zmiany, jakim w zakresie przyznawania dodatków socjalnych dla nauczycieli poddana będzie Karta Nauczyciela wynikają z uznania ich za archaiczne i niedostosowane do realiów społeczno-gospodarczych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30401 )
Array ( [docId] => 30401 )