Wynagrodzenie nauczyciela: dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli

Kategoria: Płace i finanse
Data: 31-08-2013 r.

Dodatek wiejski i mieszkaniowy to obligatoryjne składniki wynagrodzenia nauczyciela. Dyrektor szkoły i organ prowadzący nie mogą uzależnić wypłacania dodatku lub mieszkaniowego od posiadanych środków.

Karta Nauczyciela określa warunki, w których dla nauczycieli przewidziane są dodatki mieszkaniowy i wiejski. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielom zatrudnionym na wsi lub w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w wysokości uzależnionej od stany rodzinnego nauczyciela (art. 54 ust. 1).

Dodatek wiejski jest przewidziany dla nauczycieli zatrudnionych na wsi lub w mieście, którego liczba mieszkańców nie przekracza 5 tys. i wynosi 10% wynagrodzenia zasadniczego, o ile organ prowadzący nie zwiększy jego wysokości w związku z deficytem kadr (art. 54 ust. 5 Karta Nauczyciela).

Dodatki te są przewidziane dla nauczycieli parujących w: szkole, filii szkoły, internacie, warsztacie szkoły, a miejsce zatrudnienia (wieś lub miasto o liczbie mieszkańców nie większej niż 5 tys.) zostało określone w akcie mianowania lub umowie o pracę.

Z powyższego wynika, że wynagrodzenie nauczyciela przedszkola nie będzie zwiększone o dodatki mieszkaniowy i wiejski, niezależnie od wielkości miejscowości, w której jest zatrudniony.

Dodatki dla nauczycieli są obligatoryjne

Obligatoryjność wypłacania dodatków mieszkaniowego i wiejskiego dla nauczycieli oznacza, że ani dyrektor szkoły ani organ prowadzący nie mogą podjąć decyzji o pozbawieniu ich nauczycieli spełniających warunki wskazane w ustawie Karta Nauczyciela. Nie jest możliwe uchwalenie regulaminu według którego te dodatki dla nauczycieli byłyby uzależnione od posiadania przez organ prowadzący lub dyrektora szkoły potrzebnych środków. Potwierdza to wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 11 grudnia 2002 r. (II SA/Lu 923/01).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30397 )
Array ( [docId] => 30397 )

Array ( [docId] => 30397 )