Zasiłek na zagospodarowanie dla nauczycieli kontraktowych

Kategoria: Płace i finanse
Data: 31-08-2013 r.

Karta Nauczyciela przewiduje zasiłek na zagospodarowanie dla nauczycieli, którzy uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego w ciągu dwóch lat od podjęcia pierwszej pracy w szkole. Jednorazowy zasiłek dla nauczycieli to dwukrotność otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.

Zasiłek na zagospodarowanie jest przewidziany dla nauczycieli, którzy uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego w ciągu dwóch lat od dnia podjęcia pierwszej pracy w szkole. Do okresu tego nie jest wliczana praca wykonywana w czasie studiów lub nauki w zakładzie kształcenia nauczycieli (art. 61 ust. 1 Karta Nauczyciela).

Warunki ubiegania się o zasiłek na zagospodarowanie dla nauczycieli

Wnioski o przyznanie jednorazowego zasiłku na zagospodarowanie przyjmuje dyrektor szkoły. Karta Nauczyciela szczegółowo określa warunki, jakie musi spełnić nauczyciel ubiegający się o tę formę pomocy:

  • nauczyciel musi zajmować stanowisko zgodne z posiadanymi kwalifikacjami (art. 61 ust. 1 Karta Nauczyciela),

  • nauczyciel musi być zatrudniony w wymiarze nie mniejszym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć (wyrok Sądu Najwyższego z 21 września 1995, I PZP 24/95).

W celu otrzymania zasiłku nauczyciel kontraktowy spełniający powyższe warunki musi złożyć wniosek w ciągu roku od dnia uzyskania tego stopnia awansu zawodowego (art. 61 ust. 2 Karta Nauczyciela).

Dyrektor szkoły po weryfikacji spełnienia warunków zgodzi się na wypłacenie zasiłku przysługującego w wysokości dwukrotności miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

Obowiązek zwrotu zasiłku na zagospodarowanie

Istotną informacją dla nauczycieli wnioskujących o wypłacenie zasiłku na zagospodarowanie powinno być, że w razie nieprzepracowania w szkole trzech lat od uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, będą zobowiązani do zwrotu otrzymanego zasiłku. Zwolnienie nauczyciela z tego obowiązku (częściowo lub w całości) jest przewidziane tylko w wyjątkowych okolicznościach, a decyzję każdorazowo podejmuje organ prowadzący szkołę (art. 61 ust. 3 Karta Nauczyciela).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30396 )
Array ( [docId] => 30396 )

Array ( [docId] => 30396 )