Pracownik działu płac może prowadzić kasę, ale pod pewnymi warunkami

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 27-08-2014 r.

Dyrektor szkoły może powierzyć prowadzenie kasy pracownikowi zajmującymi się płacami. W takim przypadku kontrolę dokumentów kasowych pod względem formalnym i finansowym powinien jednak prowadzić inny pracownik.

Przepisy nie regulują odgórnie zakresu obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy. Zakres ten ustala pracodawca i zapoznaje z nim pracownika. Nie ma prawnego zakazu łączenia obowiązku prowadzenia kasy i zajmowania się płacami w placówce. Może się to jednak kłócić się z przyjętymi w organizacji zasadami obiegu i kontroli dokumentów księgowych.

Jeśli w szkole jest tylko jeden pracownik zajmujący się finansami i tylko on zajmuje się kontrolą formalną i rachunkową wszystkich dokumentów księgowych, to musiałby także kontrolować wystawione przez siebie dokumenty kasowe i zgodność stanu kasy w raporcie kasowym ze stanem w księgach rachunkowych.

Taka sytuacja może powodować powstawanie błędów rachunkowych, a tym samym nieprawidłowości w faktycznym stanie pieniędzy w kasie. Dlatego w takich przypadkach zalecane jest, aby kontrolę dokumentów kasowych pod względem formalnym i rachunkowych przeprowadzała inna osoba. W większych jednostkach, gdzie pracuje kilku księgowych, często jeden z nich zajmuje się również prowadzeniem kasy (kasjer - księgowy), a drugi (np. główny księgowy) kontrolą sporządzanych przez niego dokumentów.

Dariusz Dwojewski, doradca prawny, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35606 )
Array ( [docId] => 35606 )

Array ( [docId] => 35606 )