Wakacyjne wynagrodzenie nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo

Kategoria: Płace i finanse
Data: 11-07-2013 r.

Wynagrodzenie nauczyciela w okresie wakacji jest wypłacane na zasadach określonych w ustawie Karta Nauczyciela również, jeżeli został zatrudniony na zastępstwo. Dyrektor szkoły nie może ustalić własnych zasad wypłacania wynagrodzeń dla nauczycieli w czasie wakacji.

W szkole feryjnej urlop nauczyciela rozpoczyna się z pierwszym dniem wakacji i kończy w dniu poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego oraz w czasie ferii zimowych. Karta Nauczyciela wyraźnie wskazuje, że w czasie urlopu dla nauczycieli wynagrodzenie nauczyciela jest przewidziane w takiej wysokości, jaka przysługiwałaby im, gdyby w tym czasie pracowali (art. 67 ust. 1 Karta Nauczyciela).

Dyrektor szkoły nie może zmieniać zasad wynagradzania za ten okres – również w sytuacji, gdy nauczyciel jest zatrudniony na zastępstwo.

Wynagrodzenie nauczyciela w czasie urlopu wypoczynkowego

W obowiązujących regulacjach prawnych nie odnajduje się uzasadnienia dla zmiany zasad na podstawie których wypłacane jest wakacyjne wynagrodzenie nauczyciela. Urlop nauczyciela nie może być równoznaczny z obniżeniem zarobków, a szczegóły związane z wypłacaniem wynagrodzenia za urlop są określone w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli.

Zgodnie z rozporządzeniem w wakacyjne wynagrodzenie nauczyciela wlicza się:

 • wynagrodzenie zasadnicze,
 • dodatki za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny i za warunki pract,
 • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
 • dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej
 • odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy
 • wynagrodzenie za pracę w święto
 • dodatek za uciążliwość pracy
 • jednorazowy dodatek uzupełniający

  (§ 1 ust. 1rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli).

Zasady te dotyczą wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkole na podstawie umowy o pracę, dlatego jakiekolwiek zmiany wprowadzane przez dyrektora szkoły uznaje się za niezgodne z prawem.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 30381 )
Array ( [docId] => 30381 )

Array ( [docId] => 30381 )