Wakacyjne wynagrodzenie nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo

Kategoria: Płace i finanse
Data: 11-07-2013 r.

Wynagrodzenie nauczyciela w okresie wakacji jest wypłacane na zasadach określonych w ustawie Karta Nauczyciela również, jeżeli został zatrudniony na zastępstwo. Dyrektor szkoły nie może ustalić własnych zasad wypłacania wynagrodzeń dla nauczycieli w czasie wakacji.

W szkole feryjnej urlop nauczyciela rozpoczyna się z pierwszym dniem wakacji i kończy w dniu poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego oraz w czasie ferii zimowych. Karta Nauczyciela wyraźnie wskazuje, że w czasie urlopu dla nauczycieli wynagrodzenie nauczyciela jest przewidziane w takiej wysokości, jaka przysługiwałaby im, gdyby w tym czasie pracowali (art. 67 ust. 1 Karta Nauczyciela).

Dyrektor szkoły nie może zmieniać zasad wynagradzania za ten okres – również w sytuacji, gdy nauczyciel jest zatrudniony na zastępstwo.

Wynagrodzenie nauczyciela w czasie urlopu wypoczynkowego

W obowiązujących regulacjach prawnych nie odnajduje się uzasadnienia dla zmiany zasad na podstawie których wypłacane jest wakacyjne wynagrodzenie nauczyciela. Urlop nauczyciela nie może być równoznaczny z obniżeniem zarobków, a szczegóły związane z wypłacaniem wynagrodzenia za urlop są określone w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli.

Zgodnie z rozporządzeniem w wakacyjne wynagrodzenie nauczyciela wlicza się:

  • wynagrodzenie zasadnicze,
  • dodatki za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny i za warunki pract,
  • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
  • dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej
  • odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy
  • wynagrodzenie za pracę w święto
  • dodatek za uciążliwość pracy
  • jednorazowy dodatek uzupełniający

    (§ 1 ust. 1rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli).

Zasady te dotyczą wszystkich nauczycieli zatrudnionych w szkole na podstawie umowy o pracę, dlatego jakiekolwiek zmiany wprowadzane przez dyrektora szkoły uznaje się za niezgodne z prawem.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30381 )
Array ( [docId] => 30381 )

Array ( [docId] => 30381 )