Nagroda z okazji Dnia Nauczyciela – także w czasie urlopu

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Wysocka Marta
Data: 10-10-2017 r.

Dyrektor przedszkola przyznaję nagrodę nauczycielom wzorowo wykonującym pracę, zgodnie z kryteriami uchwalonymi przez organ prowadzący. Na ogół wnioski składa się we wrześniu – co w sytuacji, gdy już po zgłoszeniu nauczyciela do nagrody ten rozpocznie korzystanie z urlopu zdrowotnego lub macierzyńskiego? Sprawdź, czy nauczyciel może otrzymać nagrodę w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Nagroda dyrektora przyznawana jest nauczycielowi wzorowo wykonującemu obowiązki i wyróżniającemu się w realizacji zadań, z tym że szczegółowe kryteria określa w uchwale organ prowadzący, może być to np.:

  • osiąganie wyróżniających wyników w pracy nauczycielskiej zarówno z dziećmi szczególnie uzdolnionymi jak i z dziećmi o mniejszych możliwościach,
  • podejmowania działań w zakresie wdrożenia nowatorskich metod nauczania  i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,
  • aktywne uczestnictwo w ważnych wydarzeniach w życiu społeczności przedszkolnej,
  • aktywne uczestnictwo w tworzeniu uzupełniającej oferty zajęć i imprez dla dzieci i środowiska lokalnego,
  • zaangażowanie we współpracę z rodzicami wychowanków, aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli.

Ponieważ co do zasady nauczyciele otrzymują nagrodę dyrektora jest w Dniu Edukacji Narodowej, to podstawą do jej przyznania są osiągnięcia w latach poprzednich. Trudno byłoby bowiem uznanie zasług nauczyciela z trwałego roku szkolnego. W związku z tym, nauczyciel który spełnił określone warunki przed rozpoczęciem urlopu dla poratowania zdrowia albo urlopu macierzyńskiego i w ocenie dyrektora powinien zostać wyróżniony nagrodą – może otrzymać ją także w okresie usprawiedliwionej nieobecności w pracy.


W przedszkolach niepublicznych nie ma zastosowanie art. 49 ust. 1 pkt 1 dotyczący nagród dyrektora przedszkola. W tych placówkach zasady nagradzania nauczycieli mogą być uregulowane odrębnie.

Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40696 )
Array ( [docId] => 40696 )