Nauczycielowi, który żąda przywrócenia do pracy, należy wypłacić odprawę

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Patryk Kuzior
Data: 11-07-2014 r.

Nauczyciel, który złożył do sądu pozew o przywrócenie do pracy, a w związku z rozwiązaniem stosunku pracy przeszedł na emeryturą ma prawo do odprawy emerytalnej. Prawo do odprawy emerytalnej związane jest z ustaniem stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę.

Nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, przyznaje się odprawę w wysokości dwumiesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy. Nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, który przepracował w szkole co najmniej 20 lat, przyznaje się odprawę w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia ostatnio pobieranego w szkole będącej podstawowym miejscem jego pracy.

Prawo nauczyciela do odprawy emerytalnej związane jest z zaistnieniem zdarzenia w postaci ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę. Chodzi tutaj nie o zwolnienie z pracy motywowane chęcią przejścia pracownika na świadczenie z ZUS, ale o związek czasowy pomiędzy ustaniem aktywności zawodowej a uzyskaniem prawa do emerytury. Tak jest zresztą w przypadku nauczyciela, który faktycznie został zwolniony z przyczyn organizacyjnych, wymuszających ograniczenie zatrudnienia w szkole.

To, że nauczyciel nie zgadza się z decyzją pracodawcy i domaga się przed sądem przywrócenia do pracy, nie powoduje w żadnej mierze zawieszenia skutków, które wiążą się z rozwiązaniem stosunku pracy. Nie ma zatem podstaw do wstrzymania się z wypłata odprawy emerytalnej.

Patryk Kuzior

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35314 )
Array ( [docId] => 35314 )