W wakacje może być wypłacany dodatek motywacyjny dla nauczycieli

Kategoria: Płace i finanse
Data: 05-07-2014 r.

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela to organ prowadzący ustala zasady wypłacania dodatków, które wliczają się do wynagrodzenia nauczyciela. Jeżeli regulamin wynagrodzeń nie wskazuje inaczej, w wakacje również wypłacany jest dodatek motywacyjny dla nauczycieli.

Wynagrodzenie nauczyciela składa się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatków (motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy), wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, nagród i innych świadczeń wynikających  ze stosunku pracy (art. 30 ust. 1 Karta Nauczyciela). Szczegółowe regulacje dotyczące przyznawania i wysokości poszczególnych składników wynagrodzenia są ustanawiane przez organ prowadzący szkołę.

Regulamin przyznawania dodatków ustala organ prowadzący

Karta Nauczyciela nie reguluje szczegółowych zasad związanych z przyznawaniem i wypłacaniem poszczególnych dodatków dla nauczycieli i pozostawia tę kwestię w kompetencji organu prowadzącego (art. 30 ust. 6  pkt 1 Karta Nauczyciela).

W związku z brakiem centralnych regulacji, wynagrodzenie nauczyciela wypłacane w okresie wakacji może, ale nie musi być podwyższone o dodatek motywacyjny. Jest to uzależnione od regulaminu przyjętego przez dany organ prowadzący.

Dodatki dla nauczycieli w czasie wakacji

Organ prowadzący szkołę może w regulaminie przyznawania i wypłacania dodatków dla nauczycieli zastrzec, że w czasie wakacji wynagrodzenie nauczyciela jest ich pozbawione. Zwykle regulaminy zawierają takie zapisy w odniesieniu do dodatków funkcyjnych dla nauczycieli pełniących funkcję opiekunów nauczycieli stażystów. Taką decyzję uzasadnia się tym, że w czasie wakacji nauczyciel – opiekun nie wykonuje żadnych zadań związanych ze sprawowaną funkcją.

W podobny sposób organ prowadzący może traktować prawo do otrzymywania dodatku motywacyjnego, który zgodnie z ogólnymi warunkami przyznawania jest przewidziany dla nauczycieli, którzy ze szczególnym zaangażowaniem realizują dodatkowe zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów. W czasie wakacji taka aktywność nie jest podejmowana, co może stanowić podstawę do tego, aby wynagrodzenie obejmowało również dodatek motywacyjny.

Marta Wysocka, specialistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35257 )
Array ( [docId] => 35257 )

Array ( [docId] => 35257 )