W wakacje może być wypłacany dodatek motywacyjny dla nauczycieli

Kategoria: Płace i finanse
Data: 05-07-2014 r.

Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela to organ prowadzący ustala zasady wypłacania dodatków, które wliczają się do wynagrodzenia nauczyciela. Jeżeli regulamin wynagrodzeń nie wskazuje inaczej, w wakacje również wypłacany jest dodatek motywacyjny dla nauczycieli.

Wynagrodzenie nauczyciela składa się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatków (motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy), wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, nagród i innych świadczeń wynikających  ze stosunku pracy (art. 30 ust. 1 Karta Nauczyciela). Szczegółowe regulacje dotyczące przyznawania i wysokości poszczególnych składników wynagrodzenia są ustanawiane przez organ prowadzący szkołę.

Regulamin przyznawania dodatków ustala organ prowadzący

Karta Nauczyciela nie reguluje szczegółowych zasad związanych z przyznawaniem i wypłacaniem poszczególnych dodatków dla nauczycieli i pozostawia tę kwestię w kompetencji organu prowadzącego (art. 30 ust. 6  pkt 1 Karta Nauczyciela).

W związku z brakiem centralnych regulacji, wynagrodzenie nauczyciela wypłacane w okresie wakacji może, ale nie musi być podwyższone o dodatek motywacyjny. Jest to uzależnione od regulaminu przyjętego przez dany organ prowadzący.

Dodatki dla nauczycieli w czasie wakacji

Organ prowadzący szkołę może w regulaminie przyznawania i wypłacania dodatków dla nauczycieli zastrzec, że w czasie wakacji wynagrodzenie nauczyciela jest ich pozbawione. Zwykle regulaminy zawierają takie zapisy w odniesieniu do dodatków funkcyjnych dla nauczycieli pełniących funkcję opiekunów nauczycieli stażystów. Taką decyzję uzasadnia się tym, że w czasie wakacji nauczyciel – opiekun nie wykonuje żadnych zadań związanych ze sprawowaną funkcją.

W podobny sposób organ prowadzący może traktować prawo do otrzymywania dodatku motywacyjnego, który zgodnie z ogólnymi warunkami przyznawania jest przewidziany dla nauczycieli, którzy ze szczególnym zaangażowaniem realizują dodatkowe zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów. W czasie wakacji taka aktywność nie jest podejmowana, co może stanowić podstawę do tego, aby wynagrodzenie obejmowało również dodatek motywacyjny.

Marta Wysocka, specialistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35257 )
Array ( [docId] => 35257 )