Stan nieczynny wlicza się do stażu pracy przy nagrodzie jubileuszowej

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Agnieszka Kosiarz
Data: 01-06-2014 r.

Nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu osiągnięcia wymaganego przepisami stażu pracy, a wypłaca się ją niezwłocznie po nabyciu do niej prawa. Jubileuszowy staż pracy powiększa także okres stanu nieczynnego, mimo że nauczyciel nie świadczy wówczas pracy.

Prawo do nagrody jubileuszowej nauczyciel nabywa w dniu, w którym upływa okres uprawniający do tej nagrody. Do okresów pracy uprawniających nauczyciela do nagrody zalicza się:

 

1) wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia (wykonywane w ramach stosunku pracy i potwierdzone świadectwami pracy); w przypadku gdy nauczyciel pozostaje jednocześnie w kilku stosunkach pracy to do okresu uprawniającego do nagrody wlicza się tylko jeden z tych okresów,
2) inne okresy podlegające zaliczeniu do uprawnień pracowniczych (p.. praca na roli, służba wojskowa)

Okresy inne niż okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę mogą być zaliczone do okresu pracy uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej, jeśli dane przepisy wprost wskazują, iż ten okres wlicza się do uprawnień pracowniczych. Jednocześnie przepisy najczęściej określają również formę dokumentowania tych okresów.

Zaliczanie okresów pracy do okresów zatrudnienia uprawniających do nagrody jubileuszowej dotyczy tylko zatrudnienia pracowniczego, a zatem wykonywanego w ramach stosunku pracy nawiązanego na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru i spółdzielczej umowy o pracę. Zatem można zaliczyć poprzednie okresy pracy nauczyciela, jeżeli praca ta wykonywana była w ramach stosunku pracy nawiązanego w ten sposób. (pracodawca) na podstawie przedstawionych przez nauczyciela Zaliczenia dokonuje dyrektor szkoły świadectw pracy.

W okresie stanu nieczynnego nauczyciel wprawdzie nie świadczy pracy, ale pozostaje w zatrudnieniu, a zatem okres ten powinien zostać wliczony do okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej.

Agnieszka Kosiarz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34999 )
Array ( [docId] => 34999 )