Skrócenie okresu wypowiedzenia obliguje do wypłaty odszkodowania

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Wysocka Marta
Data: 29-06-2015 r.

Okres wypowiedzenia zwolnionych w maju nauczycieli kończy się w sierpniu, jednak dyrektor szkoły może go skrócić. W takim przypadku Karta Nauczyciela przewiduje odszkodowanie za okres o który termin rozwiązania umowy o pracę został skrócony. Skrócenie okresu wypowiedzenia nie oznacza odebrania prawa do odprawy przewidzianej w ustawie.

Karta Nauczyciela wskazuje, że rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn wymienionych w art. 20 ustawy Karta Nauczyciela następuje po upływie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Dyrektor szkoły może jednak skrócić ten okres. Wówczas dla nauczycieli przewidziane jest odszkodowanie.

Skrócenie okresu wypowiedzenia oznacza odszkodowanie dla nauczycieli

 

Skracając okres wypowiedzenia dyrektor szkoły jest zobowiązany  do wypłaty odszkodowania. Odszkodowanie za pozostałą część okresu wypowiedzenia jest wypłacane w kwocie obliczanej na zasadach, na jakich oblicza się wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy dla nauczycieli (art. 20 ust. 5 Karta Nauczyciela).

Skrócenie okresu wypowiedzenia oraz wypłacenie odszkodowania za pozostałą jego część nie zmienia uprawnień związanych z otrzymaniem odprawy o której mowa w art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela. Dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, w przypadku rozwiązania stosunku pracy z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 ustawy, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (art. 20 ust. 2 Karta Nauczyciela).

Wniosek o przeniesienie w stan nieczynny – 30 dni od otrzymania wypowiedzenia

Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli, którzy otrzymali wypowiedzenia, możliwość przeniesienia w stan nieczynny. Nauczyciele w stanie nieczynnym zachowują prawo do comiesięcznego wynagrodzenia przez okres sześciu miesięcy (art. 20 ust. 5a, ust. 5c i ust. 6 Karta Nauczyciela). Jeżeli w okresie sześciu miesięcy stanu nieczynnego dyrektor szkoły nie będzie miał możliwości zapewnienia nauczycielowi pracy w pełnym wymiarze zajęć na tym samym lub innym stanowisku – stosunek pracy wygaśnie, a nauczyciel nie otrzyma odprawy.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37410 )
Array ( [docId] => 37410 )