Potrącenie kary pieniężnej za nieprzestrzeganie porządku pracy

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Wysocka Marta
Data: 25-06-2015 r.

Karta Nauczyciela pozwala na wymierzanie kar porządkowych dla nauczycieli zgodnie z regulacjami Kodeksu pracy. Dyrektor szkoły może wymierzyć karę pieniężną – wówczas jej egzekucja może polegać na potrąceniu z wynagrodzenia. Potrącenia można dokonać dopiero po terminie uprawniającym nauczyciela do wniesienia sprzeciwu. 

Dyrektor szkoły może zastosować wobec nauczyciela karę pieniężną w ciągu 14 dni od uzyskania informacji o naruszeniu porządku pracy, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dopuszczenia się przez nauczyciela tego naruszenia (art. 109-112 Kodeks pracy w zw. z art. 75 ust. 2 Karta Nauczyciela).

 • nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych,
 • opuszczenie miejsca pracy bez usprawiedliwienia
 • stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w miejscu pracy

(art. 108 § 2- § 4 Kodeks pracy w zw. z art. 75 ust. 2 Karta Nauczyciela).

Wysokość i potrącenie kary pieniężnej

Wysokość kar pieniężnych dla nauczycieli nie jest uzależniona od arbitralnej decyzji dyrektora szkoły. Kara za jedno przekroczenie porządku pracy oraz za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy nie może przekroczyć wysokości jednodniowego wynagrodzenia nauczyciela. Łączne kary pieniężne nie mogą natomiast  przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia należnego nauczycielowi do wypłaty po dokonaniu potrąceń o których mowa w art. 87 § 1 pkt 1-3 kodeksu pracy  (art. § 3 Kodeks pracy w zw. z art. 75 ust. 2 Karta Nauczyciela).

Dyrektor szkoły nie dokonuje potrącenia natychmiast po ukaraniu

Nakładając karę porządkową dyrektor szkoły musi pamiętać, że prawo pracy przewiduje dla nauczycieli prawo do wniesienia sprzeciwu w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu (art. 112 § 1 Kodeks pracy w zw. z art. 75 ust. 2 Karta Nauczyciela). Jeżeli w ciągu 7 dni nauczyciel nie zgłosi sprzeciwu, dyrektor szkoły decyduje o potrąceniu kary z wynagrodzenia w miesiącu następującym po nałożeniu kary.

Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na cele związane z poprawą warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 108 § 4 Kodeks pracy).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 37384 )
Array ( [docId] => 37384 )

Array ( [docId] => 37384 )