Nieterminowe wypłacenie nagrody jubileuszowej - grzywna i odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Kategoria: Płace i finanse
Data: 29-08-2016 r.

Nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody. Za nieterminową wypłatę świadczeń ze stosunku pracy ma prawo zażądać od pracodawcy odsetek. Sprawdź, kiedy roszczenie o odsetki od nieterminowej wypłaty nagrody jubileuszowej w przedszkolu ulegnie przedawnieniu.

Za nieterminową wypłatę świadczeń ze stosunku pracy pracownik ma prawo zażądać od pracodawcy odsetek. Jednak zarówno roszczenie o wypłatę nagrody jubileuszowej, jak i roszczenie o odsetki za opóźnienie w wypłacie tego świadczenia ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat, licząc od dnia wymagalności tych świadczeń.

Za nieterminową wypłatę – odsetki…

Nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody. Z tym dniem roszczenie o wypłatę nagrody staje się wymagalne. Wymagalność ta następuje z mocy prawa i nie jest konieczne, aby pracownik wezwał przedszkole do zapłaty nagrody. Jeżeli dyrektor przedszkola spóźnia się z wypłaceniem nagrody, pracownik może żądać odsetek za opóźnienie, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które pracodawca (dłużnik) nie ponosi odpowiedzialności.

Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, pracownikowi należą się odsetki ustawowe. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, pracownik może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy. Od 1 stycznia 2016 r. odsetki ustawowe wynoszą 5% w skali roku.

...i naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Jednym z obowiązków pracodawcy jest terminowe wypłacanie pracownikowi wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy, takich jak np. nagroda jubileuszowa. Pracodawca, który nie wywiązuje się z tego obowiązku, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.

Przedawnienie roszczeń nie zakazuje wypłaty nagrody

Jeżeli roszczenie o zapłatę nagrody jubileuszowej ulegnie przedawnieniu, pracodawca może wypłacić nagrodę, ale nie musi. Jeżeli zadecyduje o wypłacie, również powinien mieć na uwadze przepisy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Dyrektor przedszkola może odpowiedzieć za wydatek dokonany bez upoważnienia określonego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków.

Grzegorz Ilnicki, prawnik, specjalista prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 39398 )
Array ( [docId] => 39398 )

Array ( [docId] => 39398 )