Obowiązują maksymalne kwoty wynagrodzenia dyrektora, które można rozliczyć w dotacji oświatowej

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Wysocka Marta
Data: 02-01-2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują regulacje określające limit wydatków pokrywanych z dotacji, które można przeznaczyć na wynagrodzenie. Sprawdź, jaka jest maksymalna wysokość wynagrodzenia dyrektora przedszkola i dowiedz się, jak będzie się ona zmieniała w trakcie roku.

W związku z wejściem w życie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, od 1 stycznia 2018 roku obowiązuje ustawowy limit wydatków pokrywanych z dotacji, które można przeznaczyć na wynagrodzenie osoby fizycznej zatrudnionej w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego oraz osoby fizycznej prowadzącej przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora przedszkola albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego.

Ustawa określa limit wydatków

Pokrywane z dotacji wynagrodzenie  dyrektora nie może przekraczać miesięcznie:

1)     250% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r., poz. 1189) w przypadku:

a)    publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,

b)    niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

c)     niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finasowaniu zadań oświatowych.

2)    150% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 4 ustawy – Karta Nauczyciela w przypadku niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niewymienionych w punkcie pierwszym

- art. 35 ustawy z 27 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203).

Wysokość wynagrodzenia uzależniona od kwoty bazowej

Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, wysokość średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego wynosi 184% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Projekt ustawy budżetowej na rok 2018 wskazuje, że w  roku tym kwota bazowa wynagrodzenia nauczycieli będzie wynosiła:

  • od 1 stycznia 2018 roku - 2 752,92 zł
  • od 1 kwietnia 2018 roku - 2 890,57 zł.

Możemy więc policzyć, że wysokość średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego będzie wynosić:

  • od 1 stycznia 2018 r. - 5 065,37 zł (ponieważ: 2 752,92 x 184% = 5 065,3728)
  • od 1 kwietnia 2018 roku - 5 318,65 zł (ponieważ: 2890,57 x 184% = 5318,6488)

Posiadając te dane możemy natomiast obliczyć wysokość maksymalnego wynagrodzenia dyrektora przedszkola, którą będzie można pokryć z dotacji:

1) w przypadku dyrektorów uprawnionych do 250% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego będzie to:

  • od 1 stycznia 2018 roku – 12 663,43 zł (ponieważ 5 065,37 x 250% = 12663,425)
  • od 1 kwietnia 2018 roku – 13 296,63 zł (ponieważ 5 318,65 x 250% = 13 296,625)

2) w przypadku dyrektorów uprawnionych do 150% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego będzie to:

  • od 1 stycznia 2018 roku – 7 598,06 zł (ponieważ 5 065,37 x 150% = 7598,055)
  • od 1 kwietnia 2018 roku – 7 977,98 zł (ponieważ 5 318,65 x 150% = 7977,975)

Zapamiętaj!

Dyrektor przedszkola niepublicznego może pobierać po 1 stycznia 2018 r. wyższe wynagrodzenie niż wynoszące 150% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, pod warunkiem, że nie będzie ono pochodziło z dotacji, ale np. z czesnego uiszczanego przez rodziców wychowanków.

Marta Wysocka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40824 )
Array ( [docId] => 40824 )