Od 2016 roku 1 tys. zł miesięcznie dla rodzin, którym urodziło się dziecko

Kategoria: Płace i finanse
Data: 05-08-2015 r.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wprowadzone zmiany przewidują wypłatę 1.000 zł netto miesięcznie przez rok dla rodzin, którym urodziło się dziecko, a które nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego. Przepisy zaczną obowiązywać od początku przyszłego roku.

1.000 zł na dziecko będzie przysługiwało m.in. bezrobotnym, studentom, czy też zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.Świadczenia mają przysługiwać także tym osobom, które adoptowały dziecko, a nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Świadczenie będzie wypłacane także osobom, które samotnie wychowują dziecko i rezygnują z zasiłku macierzyńskiego.

Zgodnie z przepisami przyjętymi przez Sejm, rodzic będzie uprawniony do świadczenia rodzicielskiego przez rok od urodzenia dziecka. W przypadku większej liczby dzieci świadczenie będzie przysługiwać odpowiednio przez:

  • 65 tygodni – przy urodzeniu bliźniąt lub przyjęciu na wychowanie dwojga dzieci,

  • 67 tygodni – trojaczków,

  • 69 tygodni – czworaczków,

  • 71 tygodni – pięcioraczków i większej liczby dzieci.

Świadczenie rodzicielskie będzie niezależne od dochodu w rodzinie.

W przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie świadczenie będzie przysługiwało opiekunowi nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a gdy dziecko ma odroczony obowiązek szkolny – nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Choć nowe rozwiązania mają wejść w życie od 1 stycznia 2016 r., przepisy przejściowe zakładają, że świadczenia przysługiwać będą też rodzicom dzieci urodzonych przed tą datą, jeśli nie minęły jeszcze 52 tygodnie od urodzin (w przypadku ciąży mnogiej – 71 tygodni). Zatem np. gdy dziecko przyjdzie na świat 1 grudnia 2015 r., rodzice będą mogli pobierać świadczenie przez 11 miesięcy.

Leszek Skupski, radca prawny, specjalista prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37653 )
Array ( [docId] => 37653 )

Array ( [docId] => 37653 )