Odprawa dla zwolnionego nauczyciela – wypłacana z dotacji

Kategoria: Płace i finanse
Data: 14-06-2016 r.

Można wypłacić odprawę dla nauczyciela z dotacji, jeżeli uchwała określająca tryb jej udzielania i rozliczania lub umowa zawarta z jednostka samorządu terytorialnego nie ograniczają wydatków w tym zakresie. Nie ma bowiem określonego zakresu wydatków, na jakie może zostać przeznaczona dotacja.

Przeznaczenie dotacji

Dotacje są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na:

1) pokrycie wydatków bieżących szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności, w tym na: wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora tej placówki, sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zadań organu prowadzącego, z wyjątkiem wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów lub wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,

2) zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, obejmujących m.in.: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach, przedszkolach i placówkach, sprzęt sportowy i rekreacyjny, meble, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania.

W ramach dofinansowania realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki mieści się praktycznie cała jej podstawowa działalność. Z dotacji mogą więc być finansowane wszystkie potrzeby związane z jej funkcjonowaniem.

Anna Zienkiewicz, główna księgowa samorządowej jednostki budżetowej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39118 )
Array ( [docId] => 39118 )

Array ( [docId] => 39118 )