Wrzesień 2016 r. bez podwyżek dla nauczycieli

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Wysocka Marta
Data: 12-04-2016 r.

Zgodnie z przygotowaną przez MEN nowelizacją załącznika do rozporządzenia płacowego nauczycieli, w 2016 roku nie przewidziano podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia dla nauczycieli. Stawki wynagrodzenia zasadniczego zostaną utrzymane na poziomie ustalonym w poprzednich latach.

Projekt rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń nauczycielskich nie wprowadza zmian w zakresie wysokości kwot minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, co oznacza że kwoty te zostały utrzymane na poziomie ustalonym od września 2015 r.

Podstawą kształtowania średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego jest kwota bazowa, którą corocznie ustala się w ustawie budżetowej. Kwota bazowa określona w art. 9 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 2016 r. nie została zwiększona w stosunku do kwoty bazowej obowiązującej od 1 września 2015 r, w związku z czym nie wzrosła wysokość średnich wynagrodzeń dla nauczycieli.

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych obowiązujących od dnia 1 września 2016 r. (według projektu z 21 marca 2016 r.)

Poziom wykształcenia

Stopnie awansu zawodowego

nauczyciel stażysta

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel mianowany

nauczyciel dyplomowany

1

Tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym

2265

2331

2647

3109

2

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego,

tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym

1993

2042

2306

2707

3

Tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych

1759

1802

2024

2366

4

Pozostałe wykształcenie

1513

1548

1724

2006

Zawarte w tabeli minimalne stawki wynagrodzenia dla nauczycieli zostały określone na takim samym poziomie, jak stawki obowiązujące od 1 września 2012 r. Zdaniem resortu edukacji rozwiązanie to nie burzy dotychczasowych struktur wynagrodzenia nauczycieli i pozwoli jednocześnie zachować motywacyjny charakter systemu wynagradzania przewidzianego dla nauczycieli.

Źródło:

Projekt Rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (projekt z 21 marca 2016 r.)

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38849 )
Array ( [docId] => 38849 )

Array ( [docId] => 38849 )