Oskładkowanie i opodatkowanie nagród z gminy

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 11-07-2014 r.

Nagrody przyznane nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze z budżetu organu prowadzącego stanowią przychód ze stosunku pracy, który podlega opodatkowaniu oraz oskładkowaniu.

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. Są nimi w szczególności:

 
  • wynagrodzenia zasadnicze,
  • wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,
  • różnego rodzaju dodatki, nagrody,
  • ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i
  • wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto
  • świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Nagrody organów prowadzących szkoły oraz nagrody kuratora oświaty, przyznawane nauczycielom za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, nie są wyłączone z podstawy wymiaru składek.

Dariusz Dwojewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35315 )
Array ( [docId] => 35315 )