Podwyżki dla nauczycieli po awansie zawodowym od 1 stycznia

Kategoria: Płace i finanse
Data: 10-12-2014 r.

Dyrektor musi zadbać, aby nauczyciele, którzy do 31 grudnia otrzymają i dostarczą do przedszkola akt nadania wyższego stopnia awansu, od 1 stycznia otrzymali wyższą pensję. Gdy nauczyciel przyniesie ten dokument z opóźnieniem i tak musi dostać wyrównanie wynagrodzenia.

Nowe wynagrodzenie ustala dyrektor przedszkola na podstawie przedstawionego przez nauczyciela aktu nadania stopnia awansu zawodowego. Za dzień nadania stopnia awansu uważa się datę, która znajduje się na decyzji.

 

Jeśli akt nadania stopnia zostanie dostarczony z opóźnieniem (po 31 grudnia), dyrektor ma obowiązek wyrównać wynagrodzenie zgodnie z datą widniejącą na akcie, jeśli dotyczy to okresu nie dłuższego niż 3 lata.

Karta Nauczyciela nie przewiduje wypłaty wynagrodzenia lub odszkodowań w przypadku wydłużenia postępowania w sprawie nadania nauczycielowi stopnia awansu zawodowego w związku z zasadnym odwołaniem nauczyciela. Ewentualne odszkodowanie z tytułu wydłużonego postępowania, a tym samym opóźnienia przeszeregowania płacowego nauczyciela może być dochodzone w trybie postępowania administracyjnego lub powództwa cywilnego.

W razie cofnięcia decyzji o nadaniu stopnia z naruszeniem prawa nauczyciel co do zasady powinien zwrócić nadpłacone wynagrodzenie, ale z uwagi na fakt, że był on nieświadomy jego niezasadności i je zużytkował na cele bytowe, nie będzie możliwe jego skuteczne odzyskanie.

W przedszkolu niepublicznym decyzja o ewentualnym uzależnieniu (zwiększeniu) wynagrodzenia nauczyciela z powodu uzyskania następnego stopnia awansu oraz termin dokonania tej zmiany jest autonomiczną decyzją osoby prowadzącej i zależy od przyjętego regulaminu wynagradzania bądź jest podana w warunkach umowy o pracę (jeśli osoba prowadząca zatrudnia mniej niż 20 pracowników).

Ewa Czechowicz, członek zarządu OSKKO

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36178 )
Array ( [docId] => 36178 )