Pomyłki w wypłacie świadczenia pracowniczego można naprawić, ale nie należy z tym zwlekać

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Wysocka Marta
Data: 06-09-2016 r.

Długość stażu pracy jest podstawowym parametrem wpływającym na wysokość takich świadczeń pracowniczych jak nagroda jubileuszowa czy dodatek za wysługę lat. Do stażu pracy zalicza się przede wszystkim wszystkie zakończone okresy zatrudnienia. Co oczywiste, jeżeli pracownik pozostaje jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, w stażu uwzględnia tylko jeden z tych okresów.

Stopień skomplikowania przepisów i szeroki katalog dodatkowych okresów podlegających zaliczeniu do stażu pracy wywołują wiele wątpliwości w ich stosowaniu. Niejednokrotnie może się zdarzyć, że dyrektor przedszkola lub szkoły zaliczy dany okres do stażu pracowniczego mimo braku podstaw prawnych.

Może również zdarzyć się sytuacja, gdy dyrektor nie uwzględni danego okresu w stażu pracowniczym, mimo że powinien to uczynić, przez co naraża się na konflikt z pracownikiem, mogący w niektórych przypadkach skończyć się w sądzie pracy.

Przykład:

Weryfikując staż pracy konserwatora na potrzeby ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej, dyrektor nie zaliczył pracownikowi okresu zasadniczej służby wojskowej, ponieważ pracownik po zakończeniu służby wojskowej objął inne stanowisko pracy niż przed jej rozpoczęciem. Postępowanie dyrektora było nieprawidłowe, gdyż warunkiem uwzględnienia w stażu pracy okresu zasadniczej służby wojskowej jest podjęcie pracy w tym samym zakładzie pracy, w którym pracowało się przed jej rozpoczęciem. Bez znaczenia pozostaje zajmowane stanowisko pracy.

Błędy pracodawcy w obliczaniu stażu pracowniczego mogą nieść poważne konsekwencje płacowe. Od długości stażu pracy zależy bowiem przyznanie i wysokość nagrody jubileuszowej, dodatku za wysługę lat dla nauczycieli oraz dodatku za wieloletnią pracę dla pracowników niepedagogicznych w szkołach samorządowych.

Z kolei dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielom w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, poczynając od czwartego, w wymiarze maksymalnie do 20% wynagrodzenia zasadniczego. Jego odpowiednikiem dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach samorządowych jest dodatek za wieloletnią pracę, który od dodatku za wysługę lat różni się jedynie tym, że przysługuje, począwszy od piątego roku pracy.

Ustalenie zbyt długiego stażu może rodzić konsekwencje w postaci wypłaty zawyżonego świadczenia lub przyznania go w sytuacji, gdy w świetle prawa nie przysługuje ono pracownikowi. Wprawdzie nie narusza wtedy przepisów prawa pracy (stosuje bowiem rozwiązanie korzystniejsze, niż przewidziane przepisami), niemniej jednak naraża się na zarzut uchybienia dyscyplinie finansów publicznych. Może również ponosić odpowiedzialność materialną wobec przedszkola lub szkoły reprezentowanej w tym przypadku przez organ prowadzący.

Więcej wskazówek znajdziesz w najnowszym wydaniu czasopisma „Zarządzanie Przedszkolem. Rozwiązania dla zaawansowanych”.

Grzegorz Ilnicki, prawnik, specjalista prawa pracy Marta Wysocka, specjalista w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39462 )
Array ( [docId] => 39462 )

Array ( [docId] => 39462 )