Wynagrodzenie nauczycieli sprawdzających prace elektronicznie

Kategoria: Płace i finanse
Data: 08-02-2015 r.

Nauczyciele – egzaminatorzy sprawdzający egzaminy gimnazjalne w 2015 r. będą wynagradzani według nowych zasad. W marcu ma wejść w życie rozporządzenie przewidujące dla nauczycieli wynagrodzenie za każde sprawdzone zadanie.

Znowelizowane rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego ma wejść w życie w marcu 2015 r. Nowości oświatowe przewidują dla nauczycieli sprawdzających egzaminy nowe zasady na podstawie których obliczane będzie wynagrodzenie nauczyciela.

Nowości oświatowe – jeden nauczyciel sprawdza część arkusza

 

Nowości oświatowe wprowadzane nowelizacją rozporządzenia przewidują dla nauczycieli nowy system sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych. Egzaminator będzie sprawdzał tylko pojedyncze zadania znajdujące się w arkuszu, a nie jak dotąd – całą pracę ucznia. W związku z tym dla nauczycieli przewiduje się obliczanie wynagrodzenia według stawek za poszczególne zadania. Wynagrodzenie nauczyciela będzie zatem uzależnione od liczby oraz poziomu trudności sprawdzonych zadań.

Wynagrodzenie nauczyciela uzależnione od trudności zadania

Wynagrodzenie nauczyciela sprawdzającego egzaminy gimnazjalne będzie uzależnione od trudności zadania. Stopień trudności będzie określany corocznie w terminie do 15 marca przez dyrektora CKE. Nowości oświatowe przewidują dwa stopnie trudności zadań. Za sprawdzenie zadania łatwiejszego dla nauczycieli przewiduje się wynagrodzenie w wysokości 0,066% kwoty bazowej (tj. 2,05 zł), natomiast za sprawdzenie zadania trudniejszego będzie to 0,08% kwoty bazowej (tj. 2,49 zł). Jeżeli uczeń opuści zadanie, dla nauczycieli przewiduje się wynagrodzenie za czynności administracyjno-techniczne w wysokości 5% kwoty za sprawdzenie całego arkusza (tj. 0,33 zł). Wynagrodzenie nauczyciela, który sprawdzi cały arkusz egzaminu gimnazjalnego z matematyki będzie wynosiło 6,59 zł.

Egzaminy sprawdzane z zastosowanie nowoczesnych narzędzi

Wprowadzane nowości oświatowe zakładają wykorzystanie narzędzi elektronicznych opracowanych na potrzeby systemu e-oceniania w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Źródło:

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2015 r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36526 )
Array ( [docId] => 36526 )