Rodzic pełni funkcję opiekuna wycieczki nieodpłatnie

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Agnieszka Kosiarz
Data: 11-02-2015 r.

Szkoła nie musi zawierać umowy cywilnoprawnej z rodzicem, który będzie opiekunem podczas wycieczki szkolnej. Przepisy oświatowe nie przewidują w takich przypadkach rekompensaty pieniężnej dla rodziców. Zwyczajowo rodzice wspomagają nauczycieli podczas wycieczek dobrowolnie i nieodpłatnie.

Szkoły mogą organizować wycieczki w ramach krajoznawstwa i turystyki. W sprawie powierzenia opieki nad uczniami na wycieczce każdorazowo decyzję powinien podjąć dyrektor szkoły.

 

Nauczyciel opiekunem w pierwszej kolejności

Opiekunem wycieczki lub imprezy powinien być w pierwszej kolejności nauczyciel. Jedynie w sytuacji, gdy jest to z różnych względów niemożliwe, to po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły może nim być inna pełnoletnia osoba. W przypadku wycieczek wielodniowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów opiekę nad uczniami powinna jednak sprawować wykwalifikowana kadra nauczycielska.

Rodzice sprawują opiekę na wycieczce nieodpłatnie

Przepisy nie przewidują rekompensaty pieniężnej dla rodziców sprawujących opiekę nad uczniami podczas wycieczek szkolnych. Zwyczajowo z rodzicami nie zawiera się umów cywilnoprawnych. Rodzice sprawują opiekę nieodpłatnie w ramach wolnego czasu, dobrowolnie wspierając nauczycieli. Rodzice jako opiekunowie nie ponoszą natomiast kosztów dodatkowych, np. biletów wstępu, przejazdu.

 Agnieszka Kosiarz, specjalista z zakresu prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36541 )
Array ( [docId] => 36541 )