Rozliczenie dotacji na podręczniki

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Barbara Jarosz
Data: 27-10-2015 r.

Dyrektor szkoły nie może przeznaczyć środków z dotacji celowej niezgodnie z przeznaczeniem. Niewykorzystaną dotację na podręczniki i materiały edukacyjne musi zwrócić. Sama dotacja celowa może być wykorzystana do końca roku budżetowego.

Dotacja przeznaczana jest na rok

Pojęcia wprowadzone do ustawy o systemie oświaty:

  • podręcznik,
  • materiał edukacyjny,
  • materiał ćwiczeniowy

mają związek z finansowaniem ich zakupu ze środków dotacji celowej przekazywanych organom prowadzącym szkoły.

Po otrzymaniu dotacji dyrektor szkoły dokonuje zakupu, a następnie na podstawie faktur rozlicza się przed organem prowadzącym z wydanych pieniędzy.

Rozliczenie dotacji obowiązkiem dyrektora szkoły

Podstawą rozliczenia dotacji na zakup podręczników są kopie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. Dodatkowo jednostka musi udokumentować wydatki poniesione na pokrycie kosztów drukowania, powielania materiałów, oraz udokumentować zakup urządzeń służących do drukowania lub powielania podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Koszty powielania materiałów ćwiczeniowych (toner i papier) mogą być pokryte z dotacji celowej przeznaczonej na materiały ćwiczeniowe.

Rozliczając dotację, należy pamiętać o zastosowaniu właściwego formularza. Jeżeli dyrektor szkoły nie wykorzysta wszystkich pieniędzy na podręcznik lub materiały edukacyjne, nie może przeznaczyć dotacji na zakup materiałów ćwiczeniowych. Wydatkowanie środków pochodzących z dotacji udzielonej ze środków publicznych oprócz sankcji budżetowych wynikających z ustawy o finansach publicznych, podlega również odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona.

Barbara Jarosz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37948 )
Array ( [docId] => 37948 )

Array ( [docId] => 37948 )