Za okres wakacji przysługuje dodatek motywacyjny

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Anna Trochimiuk
Data: 03-06-2015 r.

Dodatek motywacyjny może zostać przyznany także na okres wakacji, o ile nie sprzeciwia się temu regulamin wynagradzania nauczycieli. Jest on składnikiem wynagrodzenia nauczyciela. Szczegółowe zasady przyznawania dodatku określa regulamin wynagradzania.

Jednym ze składników wynagrodzenia nauczyciela jest dodatek motywacyjny. Nie jest to składnik obligatoryjny, a jego uzyskanie możliwe jest po spełnieniu określonych warunków. Szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego powinny być określone w regulaminie wynagradzania.

Ogólne warunki przyznawania dodatku motywacyjnego jako składnika wynagrodzenia nauczyciela określają przepisy Karty Nauczyciela i rozporządzenia płacowego nauczyciela. Natomiast organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego, określa w drodze uchwały szczegółowe zasady przyznawania dodatku motywacyjnego.

Jeżeli w regulaminie wynagradzania nauczycieli nie ma zapisu ograniczającego czas, na jaki dodatek może zostać przyznany, może on obejmować również okres ferii letnich. Należy przy tym pamiętać, że w czasie wakacji nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie urlopowe. Dodatek motywacyjny, jako procentowo określony składnik wynagrodzenia, przysługuje nauczycielowi w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania urlopu wypoczynkowego.

Dodatek motywacyjny należy wliczyć do podstawy wynagrodzenia urlopowego tylko jeśli nauczyciel będzie miał przyznany dodatek także na czas wakacji.

Przy przyznawaniu dodatków konkretnym nauczycielom dyrektor powinien przestrzegać postanowień obowiązującego regulaminu wynagradzania nauczycieli, nie jest jednak zobowiązany do szczegółowego uzasadnienia podjętych przez siebie w tym zakresie decyzji, w tym także do sporządzania pisemnych uzasadnień i doręczania ich poszczególnym nauczycielom.

Anna Trochimiuk, prawnik, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37260 )
Array ( [docId] => 37260 )