Środki przeznaczone na podręczniki należy wykorzystać tylko na dany rok szkolny

Kategoria: Płace i finanse
Data: 12-08-2015 r.

Środki z dotacji celowej przekazane szkołom w roku 2015 na rok szkolny 2015/2016 mogą być przeznaczone tylko na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w danym roku szkolnym. Nie ma możliwości wydania ich na podręczniki na kolejny rok szkolny.

Dotacja tylko na dany rok

Dyrektorzy szkół często mają wątpliwości, czy pieniądze z dotacji na podręczniki mogą wykorzystać np. na zakup materiałów na kolejny rok szkolny. Okazuje się jednak, że jeśli np. dany przedmiot rozpoczyna się w klasie II w kolejnym roku, to środki na ten cel zostaną przekazane szkole w roku 2016, na kolejny rok szkolny.

Przykład: Jeśli np. przedmiot fizyki rozpoczyna się w klasie II gimnazjum, to środki na ten cel zostaną przekazane szkole w roku 2016, na rok szkolny 2016/2017. Dyrektorzy szkół, przygotowując plany nauczania dla klasy I gimnazjum na rok szkolny 2015/2016, powinni mieć na uwadze również planowaną organizację nauczania w tej klasie w kolejnych latach, co pozwoli na zaplanowanie poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem optymalnego wykorzystania środków z dotacji celowej, przysługujących na uczniów tej klasy w każdym roku nauki w gimnazjum.

Dyrektor rozlicza wydane środki do 15 stycznia

Po otrzymaniu dotacji dyrektor szkoły dokonuje zakupu planowanych materiałów, a następnie na podstawie faktur i formularzy rozliczenia wykorzystania dotacji, rozlicza się przed organem prowadzącym z wydanych pieniędzy. Dotacja może być wykorzystana do końca roku budżetowego, na który została udzielona. Jej rozliczenie oraz zwrot części niewykorzystanych środków powinno nastąpić w terminie do 15 stycznia roku następnego. Sposób rozliczenia dotacji określa uchwała JST.

Likwidowana szkoła zwraca materiały JST

W przypadku likwidacji szkoły podstawowej lub gimnazjum prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną podręczniki, materiały edukacyjne lub urządzenia umożliwiające drukowanie lub powielanie zakupione z dotacji celowej podlegają zwrotowi jednostce samorządu terytorialnego, która udzieliła dotacji.

Barbara Jarosz, główna księgowa samorządowej jednostki budżetowej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37678 )
Array ( [docId] => 37678 )