Subiektywna ocena pracy podstawą do przyznania dodatku motywacyjnego

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Patryk Kuzior
Data: 25-11-2014 r.

Dodatek motywacyjny jest jednym ze składników wynagrodzenia nauczyciela - nie należnym wszystkim nauczycielom, lecz przyznawanym w związku ze spełnieniem określonych kryteriów. Nauczyciel nie może zrzec się dodatku motywacyjnego przyznanego przez dyrektora.

Do ogólnych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego należą:

 
  • osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym;

  • osiągnięcia wychowawczo-opiekuńcze;

  • zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela;

  • wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania;

  • realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej,

  • szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem.

Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa na inną osobę. Zrzeczenie się dodatku motywacyjnego jest więc prawnie niemożliwe. Dodatek motywacyjny to składnik, którego przyznanie uzależnione jest od subiektywnej oceny jakości pracy nauczyciela. Oczywiście nauczyciel ma prawo być niezadowolony z wysokości przyznanego dodatku i czuć się niedowartościowany, niemniej jednak niezadowolenie to nie może mieć formy zrzeczenia się dodatku.

Patryk Kuzior, doktor nauk prawnych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36096 )
Array ( [docId] => 36096 )