Za dni wolne od zajęć należy się wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Agnieszka Kosiarz
Data: 19-11-2014 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie są dla nauczycieli dniami wolnymi od pracy. Dyrektor może zobowiązać wówczas nauczycieli do wykonywania innych zadań niż prowadzenie lekcji, a jeżeli tego nie zrobi to pozostają w gotowości do pracy. Za zaplanowane na ten dzień godziny ponadwymiarowe należy mu się wynagrodzenie.

Dniami wolnymi od pracy dla nauczycieli są: soboty i niedziele oraz święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy. Karta Nauczyciela nie wprowadza innych, dodatkowych dni wolnych od pracy dla nauczycieli. Dyrektor szkoły może natomiast w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W dniach wolnych od zajęć pełni się dyżury dla uczniów

W dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych szkoła musi zapewnić uczniom zajęcia wychowawczo-opiekuńcze oraz poinformować rodziców o możliwości udziału uczniów w takich zajęciach. Niezależnie od zabezpieczenia opieki dla uczniów w takich dniach w szkole mogą odbywać się różnorodne konkursy, zawody, pikniki, wycieczki, uroczystości szkolne albo rady pedagogiczne, formy doskonalenia nauczycieli itp. Kwestia organizacji pracy szkoły w tych dniach należy do dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły może zobowiązać nauczycieli do wykonywania określonych zadań tego dnia (np. zapewnienia opieki uczniom, których rodzice pracują, wykonywania zadań statutowych, uczestniczenia w szkoleniach, zebraniach rady pedagogicznej itp.). Nawet w sytuacji, gdy rodzice zadeklarowali, iż uczniowie nie będą korzystać z zajęć opiekuńczo-wychowawczych w danym dniu, wskazane jest zabezpieczenie takiej opieki w sytuacjach nieprzewidywalnych.

Za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe należy się wynagrodzenie

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje wyłącznie za godziny ponadwymiarowe faktycznie zrealizowane. Jak wskazano wyżej, dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nie jest dla nauczyciela dniem wolnym od pracy. Nauczyciel tak naprawdę wykonuje pracę w dany dzień lub pozostaje w gotowości do pracy. Zatem nie powinien być pozbawiony prawa do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, które przysługują mu w danym tygodniu zgodnie z ustalonym planem. Przemawia za tym interpretacja MEN (odpowiedź z 10 czerwca 2009 r. Sekretarza Stanu w MEN na interpelację nr 9686 posła Piotra Stanke z 26 maja 2009 r., nr SPS-023-9686/09, w sprawie rozliczania i organizacji pracy nauczyciela w godzinach nadliczbowych), zgodnie z którą jeśli nauczyciel nie miał możliwości realizacji w taki dzień godzin ponadwymiarowych (np. nie był zobowiązany do wykonywania innych zadań), do celów obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe dzień ten traktuje się jako dzień, kiedy pracownik pozostaje w gotowości do pracy.

Agnieszka Kosiarz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36055 )
Array ( [docId] => 36055 )