Trzynastki dla nauczycieli należy wypłacić do 29 września

Kategoria: Płace i finanse
Data: 21-09-2013 r.

29 września 2013 roku mija termin, w którym dyrektor szkoły musi wypłacić tzw. trzynastki dla nauczycieli, którzy w 2012 roku przebywali na urlopach macierzyńskich i ojcowskich. Trzynaste wynagrodzenie nauczyciela będzie wypłacone w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu.

Konieczność wypłaty trzynastek dla nauczycieli, którzy z powodu przebywania w 2012 roku na urlopie macierzyńskim albo ojcowskim nie przepracowali u jednego pracodawcy 6 miesięcy wnika z wprowadzonej w czerwcu nowelizacji o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Dyrektor szkoły musi wypłacić trzynaste wynagrodzenie nauczyciela do 29 września bieżącego roku.

Nowy katalog uprawnionych do trzynastki dla nauczycieli

Nowelizacja ustawy jest realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 2012 roku, który orzekł, że okres przebywania na urlopie macierzyńskim nie może uniemożliwiać nabycia prawa do trzynastki, zarówno dla nauczycieli, jak również pozostałych pracowników sfery budżetowej. Niewliczanie tego okresu w okres przepracowany jest niezgodne z konstytucją.

W związku z powyższym znowelizowano ustawę o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, w tym dla nauczycieli. Obecnie katalog wyjątków od konieczności przepracowania minimum 6 miesięcy zawiera również:

  • urlop macierzyński,
  • dodatkowy urlop macierzyński,
  • urlop ojcowski,
  • urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego

(Art. 2. ust. 3 pkt 6ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej)

Trzynaste wynagrodzenie nauczyciela będzie wypłacone w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okresu.

Dyrektor szkoły wypłaca trzynastki dla nauczycieli do 29 września

Dyrektor szkoły ma obowiązek wypłacenia trzynastek dla nauczycieli, którzy nie otrzymali ich do końca marca 2013 roku w terminie do 29 września 2013, ponieważ wówczas mijają trzy miesiące od dnia wejścia w życie nowelizacji.

Podstawa prawna: art. 2. ust. 3 pkt 6 ustawyz dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160 Poz . 1080).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30398 )
Array ( [docId] => 30398 )

Array ( [docId] => 30398 )