Szanse na odzyskanie nieprawidłowo wypłaconej trzynastki są niewielkie

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Wysocka Marta
Data: 20-01-2016 r.

Niejednokrotnie wskutek pomyłki wypłacona nauczycielom lub innym pracownikom trzynastka może okazać się nienależna. W przypadku nienależnego przyznania świadczenia dyrektor przedszkola lub szkoły ma prawo żądać zwrotu świadczenia od pracownika. W praktyce jednak odzyskanie środków może okazać się trudne.

Żądanie zwrotu błędnie wypłaconej trzynastki będzie bezzasadne, jeżeli pracownik wykaże zużycie lub utratę tego świadczenia skutkujące ustaniem stanu wzbogacenia (zużycie konsumpcyjne), chyba że dyrektor przedszkola lub szkoły udowodni, iż pracownik powinien był liczyć się z obowiązkiem zwrotu.

O zwrot wypłaconych środków należy wystąpić jak najszybciej

Szanse na odzyskanie błędnie wypłaconej trzynastki są niewielkie i maleją wraz z upływem czasu. Dlatego, aby uniknąć postępowania sądowego, warto próbować załatwić sprawę w drodze polubownej. Jeśli pracownik odmawia zwrotu, dyrektor przedszkola, by odzyskać nienależnie wypłacone świadczenie z ZFŚS, powinien wytoczyć powództwo przeciwko osobie, która pobrała świadczenie, żądając zasądzenia kwoty tego świadczenia wraz z ustawowymi odsetkami.

Błędna wypłata trzynastki to naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Dyrektor przedszkola publicznego lub publicznej szkoły, który przyznaje pracownikowi trzynastkę, mimo że pracownik ten nie ma do niej prawa z przyczyn wymienionych w ustawie, narusza w ten sposób dyscyplinę finansów publicznych. W takiej sytuacji dyrektor przedszkola lub szkoły może zostać ukarany karą:

 • upomnienia,
 • naganą,
 • karą pieniężną w wysokości od 0,25 do 3-krotności miesięcznego wynagrodzenia osoby odpowiedzialnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (obliczonego jak wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego),
 • zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi na okres od 1 roku do 5 lat.

Dyrektor przedszkola bądź szkoły nie poniesie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jeżeli stopień szkodliwości uznany zostanie za znikomy. Oceny dokonuje się z uwzględnieniem okoliczności, wagi naruszonych obowiązków oraz skutków, jakie pociągnęło za sobą naruszenie.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 38432 )
Array ( [docId] => 38432 )

Array ( [docId] => 38432 )