Trzynastka pracownika korzystającego z urlopów rodzicielskich może wynosić zero złotych

Kategoria: Płace i finanse
Autor: Michał Kowalski
Data: 12-01-2016 r.

Korzystanie z urlopów związanych z rodzicielstwem uprawnia do dodatkowego wynagrodzenia mimo nieprzepracowania co najmniej 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym. Może jednak okazać się, że mimo prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, będzie ono wynosiło 0 zł.

Nauczyciele i pozostali pracownicy sfery budżetowej powinni otrzymać dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli tzw. trzynastkę najpóźniej do końca pierwszego kwartału roku, tj. do 31 marca 2016 r.

Pracownica korzystająca z urlopu rodzicielskiego może nie otrzymać trzynastki

W niektórych przypadkach może okazać się, że pracownica wskutek korzystania z całego pakietu urlopów związanych z rodzicielstwem nie przepracowała ani jednego dnia w poprzednim roku kalendarzowym. W konsekwencji nie otrzyma ona dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Przykład:

Pracownica sekretariatu przedszkola w dniu 10 grudnia 2014 r. złożyła wniosek o łączne udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego (art. 1791 Kodeksu pracy). Pracownica cały rok kalendarzowy korzystała z urlopów związanych z rodzicielstwem:

  • urlop macierzyński (31 tygodni w związku z urodzeniem dwojga dzieci – od 16 grudnia 2014 r. do 21 lipca 2015 r.),
  • dodatkowy urlop macierzyński (8 tygodni – od 22 lipca 2015 r. do 16 września 2015 r.),
  • urlop rodzicielski (26 tygodni – rozpoczęty 17 września 2015 r., będzie trwał do 17 marca 2016 r.).

W konsekwencji podstawa wymiaru trzynastki za 2015 r. wyniesie 0 zł.

Ustalając prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika, który korzystał z jednego z ww. urlopów, należy rozważyć, czy istotne jest pytanie, czy gdyby pracownik nie korzystał z takich urlopów, to przepracowałby co najmniej 6 miesięcy? Odpowiedź przecząca oznacza, że pracownik nie nabywa prawa do trzynastki.

Przykład:

Robotnik gospodarczy w dniu 31 marca 2015 r. rozwiązał umowę o pracę łączącą go z przedszkolem za porozumieniem stron, z własnej inicjatywy. Wcześniej w okresie od 2 do 15 lutego 2015 r. korzystał z urlopu ojcowskiego. Czy przysługuje mu prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

Nie. Wprawdzie pracownik korzystał z jednego z urlopów związanych z rodzicielstwem, wymienionego w art. 2 ust. 3 pkt 6 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej. Niemniej jednak nawet, gdyby z tego urlopu nie skorzystał, to przepracowany przez niego okres i tak byłby krótszy niż 6 miesięcy.

Nienależnie wypłacona trzynastka podlega zwrotowi

W przypadku nienależnego przyznania świadczenia dyrektor przedszkola lub szkoły ma prawo żądać zwrotu świadczenia od pracownika. Żądanie będzie jednak bezzasadne, jeżeli pracownik wykaże zużycie lub utratę tego świadczenia skutkujące ustaniem stanu wzbogacenia (zużycie konsumpcyjne), chyba że pracodawca udowodni, iż pracownik powinien był liczyć się z obowiązkiem zwrotu.

Michał Kowalski, radca prawny, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38335 )
Array ( [docId] => 38335 )

Array ( [docId] => 38335 )